Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Masarykova škola ve MšeněBusta F.PalackéhoSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 2/2009


Město Mšeno,
okres Mělník
Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2009
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schválilo a vydává dne 17.6.2009 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena (dále též jen „vyhláška“):

čl. 1
Místní koeficient

V souladu s ust. § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se pro celé území města stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona, ve výši 2.

čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

Vyvěšeno: 18.6.2009
Sejmuto: 3.7.2009