SkramoušBrusnéMariánské sousoší na náměstí MíruMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.21 z 17.06.2009


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání č. 21 Zastupitelstva města Mšena
ze dne 17.6.2009

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 204/17 v k.ú. Skramouš o výměře 15 m2 manželům Dvořákovým za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 6/1 o výměře 413 m2 v k.ú. Sedlec u Mšena paní Kateřině Fousové za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

3. ZM zamítá žádost p. Petra Marečka o prodej části p.p.č. 223/1 v k.ú. Skramouš. Doporučuje žadateli požádat radu města o pronájem této části do doby vyřešení komplexních pozemkových úprav ve Skramouši.

4.
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1739/22 v k.ú. Mšeno.

5. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 1739/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Mšeno.

6. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu 2009.

7. ZM schvaluje Smlouvu o vypořádání dokončené stavby „kanalizace a ČOV Mšeno“ realizované na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků ze dne 3.11.2000 a jejích dodatků č.1, č. 2 a č. 3, kterou uzavře město Mšeno a Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

8. ZM schvaluje vystoupení města Mšena ze Svazu města o obcí ČR.

9. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena.

10. ZM podporuje principy MA21 a udržitelného rozvoje a v této souvislosti podporuje předkládaný projekt „Místní agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena“. ZM souhlasí se spolufinancováním projektu ve výši 10% z celkových nákladů, tj. ve výši 31.910,-- Kč.