Bezděz (foto: Zd. Bergl)Interiér kostela sv. Martinavzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zajímavá nabídka


Domov seniorů Mšeno nabízí služby sociální péče

Domov seniorů ve Mšeně nabízí svým klientům i dalším občanům ze Mšena či okolí k využití následující služby:

PEČOVATELSKÁ   SLUŽBA   DSM
Zajišťujeme pečovatelské služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je realizována jako terénní služba v místě bydliště klientů nebo ambulantně v objektu domova pro seniory. 

Základní činnosti pečovatelské služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Výše úhrad za poskytnutí pečovatelské služby :
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 80 Kč/h, pomoc při osobní hygieně nebo  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – 80 Kč/h.

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy (celodenní strava) 145 Kč/úkon
- zajištění oběda 68 Kč/úkon
- dovoz nebo donáška jídla 20 Kč/úkon (cena oběda v DSM je pro seniory a těžce zdravotně postižené občany 48 Kč)
- pomoc při přípravě jídla a pití 80 Kč/h
- příprava a podávání jídla a pití 80 Kč/h

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 80 Kč/hod.
Velký nákup 80 Kč/úkon
Praní a žehlení ložního a osobního prádla  popřípadě jeho drobné opravy 43 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím 80 Kč/hod.

DENNÍ  STACIONÁŘ  DSM
Zajišťujeme ambulantní sociální služby převážně pro seniory. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti denního stacionáře:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Výše úhrad za služby denního stacionáře:  
Za poskytování sociální služby v denním stacionáři DSM klienti hradí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů sociální péče. Za poskytnutí stravy klienti hradí (náklady na potraviny a režii spojenou s přípravou stravy) 145 Kč  za celodenní stravu a 48 Kč za oběd.

V případě zájmu o naše služby či další informace se můžete obrátit na :
telefon (ústředna): 315 694 721, 315 694 722, 315 693 896,   Fax: 315 693 860, e-mail: dsmseno@seznam.cz  Ředitelka: Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, tel. 315 694 720, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz,  mobil:  606 823 127, sociální pracovnice: Hana Burdová, tel. telefon:  315 694 721 – 2, email:  dsm.socialni@seznam.cz,  mobil: 721 128 658, vedoucí soc. zdravotního úseku: Barbora Procházková, tel. 315 694 721 – 2, e-mail: dsm.vrchni@seznam.cz  mobil: 604 126 763

DOBROVOLNÍK - PRŮVODCE

Mnozí z Vás  mohou mít volný  čas, který jsou ochotni dát jiným. Máte i dost sil a chuti pro pomoc či nabídku zajímavé činnosti. Jedním ze způsobů jak být užitečným je dobrovolná činnost třeba přímo v našem domově pro seniory. Nevíte jak na to? Tady je několik námětů:

1. SPOLEČNÍK U LŮŽKA 
Jistě si také rádi povídáte. O čemkoli, politickými, sportovními nebo kulturními aktualitami počínaje, přes radosti a strasti každého dne až po rčení: „ Jo, tenkrát, když jsme byli mladí…“. Někteří lidé, kteří už jsou méně pohybliví a kteří třeba kvůli svému postižení nechtějí sami mezi lidi, jistě rádi uvítají Vaši návštěvu u nich, v jejich  pokojíku. Tady určitě můžete pomoci.

2. PŘI  PROCHÁZKÁCH
Když je hezky, každého to láká ven. Mnoho lidí  u nás v domově se jen dívá z okna, protože bez pomoci druhého nemají jinou možnost. Doprovod těm, kteří se cítí nejistí ve vlastní chůzi nebo těm, kteří jsou odkázáni na vozík, můžete poskytnout právě vy. Prožitek z naší voňavé    a v každém ročním období krásné zahrady, bude příjemným zážitkem pro vás oba. Dalším venkovním koutkem je zahrada domova, která přímo vybízí k posezení při kávě, popovídání, počtení či stolním hrám. Vyzkoušejte!

3. POMOC PŘI PRACOVNÍ TERAPII 
V našem domově seniorů fungují pracovní terapie. Každá pracovnice má své metody, ale každá také potřebuje pomoc, protože mít kolem pracovního stolu i jen pět lidí, znamená značné úsilí, protože ne každý dokáže vše a každý potřebuje tu něco podržet, tu něco ustřihnout…. Zde můžete přispět pomocnou rukou a třeba i  přinést dobrý nápad!

4. VÝZDOBA DOMOVA
Prostory domova seniorů jsou veliké a potřebují zútulnit a zpříjemnit. Také naši obyvatelé se rádi pochlubí se svou tvořivostí, kresbami a výtvory. S výzdobou je proto hodně práce.             I v těchto chvílích budou váš čas a ochotné ruce velmi žádoucí.

5. SPOLEČENSKÉ AKCE, AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
V domově se pořádají různé kulturní a společenské akce. Takovéto příležitosti rádo využívá mnoho našich klientů. Většina z nich ale potřebuje pomoc při doprovodu a právě k tomu nám chybí dostatek personálu. Máte-li rádi dobrou hudbu, tanec, se zajímáte o výtvarné umění, či máte jiné náměty pro činnosti vhodné pro naše klienty, přijďte a spojte příjemné s užitečným!

6. VÝLETY
Zejména v jarním a letním období připravujeme pro naše klienty návštěvy a prohlídky zajímavých míst  ( parky, ZOO aj. ) I tu se skrývá příležitost pro dobrovolníky - průvodce!

7. VEDENÍ KLUBU
Někteří z Vás by pravděpodobně upřednostnili pomoc při vedení klubů nebo kroužků v oblasti osobního zájmu tím, že máte co nabídnout druhým (poezie, hudební žánr, historie apod.). Taková setkávání by bezpochyby dokázala obohatit kulturní život  našich klientů. Milujete knížky? Věřte, že i ti, kteří dnes tráví svůj čas v domově, rádi čtou. A ti, kteří už číst nemohou, zase rádi poslouchají. Tady také můžete pomoci.

8. TERAPIE SE PSEM 
V současné době dochází do domova dobrovolnice s pejskem ( výcvik canisterapie ). V domově seniorů našla spoustu lidí, kteří jsou vděčni za každou návštěvu a vždy se na ni těší. Přáli bychom Vám vidět ty úsměvy a radostné oči klientů. Děkujeme za pomoc !

9. TERAPIE SE ZVÍŘATY
Vztahy mezi lidmi a zvířaty dokáží být především v osamělosti nenahraditelnou léčbou, vzpruhou a v některých případech jediným bezpečným kontaktem – vztahem, který každý člověk potřebuje nezbytně cítit. Různé formy, přes akvarijní rybky, andulky, křečky a další, mohou velmi významně pozitivně ovlivňovat psychologické, citové a sociálně – integrační potřeby lidí obzvláště ve stáří. Ve společných prostorách našeho domova je dostatek místa, kde by tito bezpeční a nenahraditelní přátelé mohli žít a  komunikovat s našimi klienty. V současné době je v DSM akvárium. Možná jsou Vaše možnosti, ale i zájmy takového druhu, že i takováto oblast pomoci našemu domovu by pro Vás byla smysluplná. Jde o oblast určitého sponzoringu, pomoci, nebo i podpory a péče či zasvěcené rady, jak s tím začít.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost v DSM nás můžete kontaktovat:
- elektronicky: dsmseno@seznam.cz,
- písemně: Domov seniorů Mšeno, Boleslavská 451, 277 35 Mšeno,
- telefonicky: 315 694 721 -722,
- osobně: Jana Wasyliwová – koordinátorka dobrovolnictví, Hana Burdová – sociální pracovnice, Barbora Procházková, vedoucí sociálně zdravotního úseku, Mgr. Blanka Dvorščíková – ředitelka.