ŠkolaSkramoušNáměstí Míru v nociKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Darovací listina Karla IV.


   Karel IV., z přízni božské milosti římský císař, vždycky rozmnožitel a král český, známo činíme tímto listem vůbec, že věrní naši milí v obci městečka Mšena, tak řečeného, k našim pilným a velikým potřebám, k prosbě a žádosti naší ustavičné, padesáti kopami groši hotovými rázu pražského, dobrovolně připomohli jsou.
   Protože my, jakožto král český, předpověděným lidem, v městečku Mšeně řečeném, bydlejícím, dědicům i jejich potomkům časy věčnými neomylně a nebo-ližto ne opatrně a to zdravé mysli rozvážení majíce, tuto milost učiniti umínili jsme, že všecky lesy, pastvy i také obce, kteréž od starodávna k nim náležaly i ty, kteréž někdy poctivý Theodoricus, biskup mindenský jim odňal a pobral, aby ti lesové a pastvy i také obce k předpověděnému městečku a k lidem v něm bydlejícím, bez všelijakých poplatkův, tudíž bez každé překážky i odporu kterýchžkolivěk lidí na věčnost příslušali. Protož přikazujeme všem vůbec i každému zvláště, úředníkům království českého, jakéhožkoliv stavu, důstojenství aneb povýšení byli, by i jiným rodákům našim věrným, aby svrchu určeným lidem ve Mšeně proti takové milosti našeho obdarování, půjčení i navrácení, nikoliv překážeti nesměli, ani se o to pokoušeli, ačby se chtěli hněvu a pokuty těžké námi samými uložené uvarovati. A pro lepší jistotu svědomí, pečeť naší velebnosti císařské k tomuto listu jest přivěšena.
   Dáno v Praze léta božího tisícího třístého šedesátého sedmého, inditione quinta, decimo octavo calendae januarii. Regnorum nostrorum vicessimo secundo, anno imperii vero tredecimo.