Obří hlava a žábaBoleslavská ulice a školaHradskoRáj

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.19 z 18.02.2009


Usnesení
z veřejného zasedání č. 19 Zastupitelstva města Mšena
ze dne 18.02.2009

1. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 204/1 v k.ú. Skramouš, a to jižně od hranice p.p.č. 204/10.

2. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 40/3 v k.ú. Skramouš.

3. ZM schvaluje prodej p.p.č. 661/2 v k.ú. Olešno o výměře 112 m2.

4. ZM odkládá prodej p.p.č. 652 v k.ú. Olešno o výměře 952 m2 až do doby jasného vytyčení hranic v terénu.

5. ZM schvaluje prodej p.p.č. 6/1 v k.ú. Sedlec u Mšena.

6. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 1739/20 v k.ú. Mšeno.

7. ZM schvaluje prodej st.p.č. 68/2 o výměře 177 m2 a st.p.č. 68/3 o výměře 275 m2, oba v k.ú. Sedlec u Mšena.

8. ZM schvaluje směnu části p.p.č. 2314/2 o výměře cca 838 m2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 2318/1 o výměře cca 232 m2 ve vlastnictví p. Václava Štráchala.

9. ZM schvaluje přijetí daru od p. Richarda Masopusta, a to p.p.č. 3491 o výměře 12 m2 v k.ú. Mšeno.

10. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 10 a 12 rozpočtu města na rok 2008 a zároveň rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2009.

11. ZM schvaluje předloženou architektonickou studii řešení Boleslavské ulice, nám. Míru a Masarykovy ulice ve variantě B1. ZM pověřuje starostu jednáním na KÚ SK o možné etapizaci zamýšlené rekonstrukce průtahu silnice č. II/259 Mšenem a o možném rozšíření této akce o ulici Masarykovu, s napojením na již opravený úsek téže silnice v ulici Karlově.

12. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2009, kterou se vydává Požární řád města Mšena.

13. ZM schvaluje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku PK p.p.č. 2913 v k.ú. Mšeno.

14. ZM schvaluje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku PK p.p.č. 69 v k.ú. Skramouš.

15. ZM souhlasí se stavbou "Mšeno-Sedlec obnova vodovodu" investora VKM, a.s., dle předložené projektové dokumentace a s využitím pozemků města pro tuto akci.

16. ZM schvaluje komisi pro posouzení žádostí podaných v grantovém řízení města ve složení paní Štráchalová, paní Švecová, pan Novák, pan Hájek a pan Guttenberg.

17. ZM pověřuje starostu města jednáním o možném převodu DSM na Středočeský kraj.

18. ZM pověřuje finanční výbor, aby provedl rozbor hospodaření DSM za rok 2008.