Skalní kaplička v Boudecké rokliSousoší Immaculaty na nám. MíruSkramoušVýstava prací žáků ZUŠ na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 49 ze dne 1.12.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 49
konané dne 1.12.2008

Usnesení č. 1
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu takto předložený rozpočet schválit.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu ZUŠ Mšeno na školní r. 2007 – 2008, a to bez výhrad. RM doporučuje škole publikovat úspěchy školy v celostátních mediích.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje odměnu za 2. a 3. čtvrtletí r. 2008 řediteli ZUŠ Mšeno v navrhované výši.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje odměnu za 2. a 3. čtvrtletí r. 2008 ředitelce ZŠ Mšeno v navrhované výši.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje odměnu za 2. a 3. čtvrtletí r. 2008 ředitelce DS Mšeno v navrhované výši.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM projednala a schvaluje Dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Mšeno a změnu organizační struktury. Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM schvaluje „Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému města Mšena“
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.