SkramoušOlešnoPohled na Mšeno od severuRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 48 ze dne 19.11.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 48
konané dne 19.11.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje pronájem bytu č. 8 v domě čp. 299, Tyršova ul., ve Mšeně o velikosti 2+1 a poloviny půdní kóje na půdě paní Hankovcové. (byt byl přidělen na schůzi čp. 45 panu Marku Machovi, který ho nyní odmítl).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje žádost paní Mejstříkové o zaplacení daně z převodu nemovitostí a vypracování úředního odhadu (město koupilo p.p.č. 1640 o výměře 1209 m2 od žadatelky).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje žádost obce Lobče o odepsání pohledávky ve výši 20.000,-- Kč za zásah JSDH ze dne 6.7.2006 (vyfakturováno na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci k zajištění požární ochrany, která je zrušena a nyní nahrazena Smlovou o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena). Jednalo se o požár v podnikatelském objektu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mšeno za školní rok 2007/2008, a to bez výhrad.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM projednala a bere na vědomí Vlastní hodnocení Mateřské školy Mšeno za školní rok 2007/2008, a to bez výhrad. Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM projednala návrh rozpočtu DSM Mšeno na rok 2009, schvaluje tento rozpočet a navrhuje zastupitelstvu města schválit navržený roční provozní příspěvek města. 
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č.7
RM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu MŠ Mšeno a doporučuje zastupitelstvu města tuto rozpočtovou úpravu schválit v rámci schvalování rozpočtové úpravy města č. 7.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.