Večer před kostelem sv. MartinaKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Olešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.17 z 29.10.2008


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 17
konaného dne 29.10.2008

1. ZM zamítá žádost manželů Bílkových o prodej části p.p.č. 204/12 v k.ú. Skramouš.
2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 7/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Olešno za cenu 80,- Kč/m2, tj. celkem 7200,- Kč, paní Heleně Medkové. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
3. ZM schvaluje prodej ideální poloviny p.p.č. 2095/1 o celkové výměře 2579 m2 za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem 38685,- Kč, panu Radku Hátlemu. Náklady spojené s prodejem platí kupující.
4. ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 3341/15 díl c) o výměře 2 m2, 3341/3 o výměře 26 m2, p.p.č. 3341/28 o výměře 38 m2 v k.ú. Mšeno, všechny pozemky ve vlastnictví města, za část st.p.č. 272, díl b) o výměře 1 m2 v k.ú. Mšeno z vlastnictví Ilony Vylítové (GP č. 634-385/2008). ZM schvaluje cenu směňovaných pozemků ve výši 80,- Kč/m2. Paní Ilona Vylítová zaplatí městu rozdíl v ceně, zároveň zaplatí náklady spojené se směnou.
5. ZM zamítá žádost manželů Gurvayových na směnu části p.p.č. 61/2 v k.ú. Mšeno o výměře cca 67 m2 (ve vlastnictví města) za část p.p.č. 61/4 v k.ú. Mšeno o výměře cca 51 m2 (ve vlastnictví manželů Gurvayových). ZM doporučuje manželům Gurvayovým požádat radu města o pronájem této části p.p.č. 61/2. ZM nabízí odkoupení části p.p.č. 61/4 o výměře cca 51 m2, protože se jedná o veřejné prostranství, za cenu, za kterou část tohoto pozemku manželé Gurvayovi koupili v minulosti od města.
6. ZM deleguje jako své zástupce do společnosti Cestovní ruch Kokořínska, o.p.s., pana starostu Martina Macha a pana Michala Kazdu.
7. ZM schvaluje prodej celého obchodního podílu města Mšena ve společnosti Místní dráha Mladá Boleslav – Mělník s.r.o., IČO 25277171, sídlo 551 01 Jaroměř, Nádražní 222 a pověřuje starostu k dalším jednáním a následným právním krokům.
8. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do POV SK na rok 2009 na investiční akci „Rekonstrukce uličky mezi farou a kostelem sv. Martina ve Mšeně“.
9. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do POV SK na rok 2009 na dotaci úroků z úvěrů na akci „Rekonstrukce Zahradní ulice ve Mšeně“.