Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláNáměstí Míru ve MšeněVojtěchovNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 45 ze dne 8.10.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 45
konané dne 8.10.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje přidělení poloviny půdní kóje na půdě domu čp. 299 v Tyršově ulici ve Mšeně, k bytu č. 1.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě čp. 299, Tyršova ul., ve Mšeně o velikosti 2+1 a poloviny půdní kóje na půdě, panu Marku Machovi.
Hlasování:
3 pro, 2 zdržel se, 0 proti.

Usnesení č. 3
RM schvaluje přidělení špajzu v 1. patře v domě čp. 299, Tyršova ul., ve Mšeně k bytu č. 9.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje přidělení bytu č. 11 v domě čp. 299, Tyršova ul., ve Mšeně o velikosti 1+1 panu Robertu Beňovi.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje nákupy hmotného majetku do DSM:
- válcový žehlič Elektrolux IC4 3316(E) Kč 281765,-
- automatické dveřní systémy Kč 292740,-
- stanice pro příjem digitálního vysílání Kč 65000,-
- krb na zahradu Kč 7000,-
- terminály k systému Cygnus (10 kusů) Kč 142680,-
- mechanické vozíky pro převoz klientů (2ks) Kč 18000,-
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM souhlasí s mimořádným uzavřením Mateřské školy Mšeno v termínu od 27.10. do 31.10.2008. V této době proběhnou nejnáročnější stavební úpravy vnitřní přestavby mateřské školy – rozšíření o jednu třídu. Dále RM souhlasí s částečně omezeným provozem (po dohodě s jednotlivými rodiči). RM bere na vědomí oznámení ředitelky o termínech uzavření Mateřské školy Mšeno v době prázdnin v roce 2009.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM doporučuje ředitelce Mateřské školy Mšeno zavést prázdninový provoz mateřské školy proti nevratným platbám přihlášených dětí.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 8
RM odkládá uzavření pojistky zastupitelů a radních na neurčito.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 9
RM ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem předkládat radě města návrh kompletního rozpočtu na příští rok vždy do konce října běžného roku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 10
RM schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč na jednoho bezplatného dárce krve na slavnostní oceňování dárců krve. Tento příspěvek se týká tří občanů města Mšena, tedy celková částka činí 1500,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 11
RM schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč Sportovnímu klubu Mšeno na dopravu mládeže na fotbalové zápasy. RM doporučuje sportovnímu klubu získávání finančních prostředků i z jiných zdrojů – např. ze sponzorských darů, použití finančních prostředků z výdělečné činnosti, zvýšení oddílových příspěvků, výběr vstupného apod.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 2 zdržel se.

Usnesení č. 12
RM schvaluje nákup jedné sady (20 kusů) vánočních ozdob na vánoční strom na náměstí v hodnotě 1952,- Kč včetně DPH – projekt „Vločka“. Výtěžek z tohoto projektu bude použit na finanční pomoc postiženým dětem ve věku od 10 do 18 let. Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.