OlešnoMěstské lázně - koupalištěDrážní most v HlovciSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 44 ze dne 24.9.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 44
konané dne 24.9.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje Domovu senioru Mšeno nákup víceúčelového vysavače.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje předloženou výzvu k podání nabídek na instalaci a dodání solárního systému pro ohřev vody v DSM.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje výměnu vany a okna v koupelně v bytě č. 6, Mělnická 308, Mšeno z důvodu nevyhovujícího stavu, na náklady města.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje přidělení služebního bytu na radnici panu Vlastimilu Bursovi (domovník a topič na radnici).
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM zamítá žádost manželů Herzových o pronájem části p.p.č. 419 a 20/6 v k.ú. Sedlec u Mšena.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM pověřuje MěÚ provedením inventarizace využití všech pozemků ve vlastnictví města (kromě lesních pozemků) včetně zákresu do mapy a návrhu na využití (např. pronajmout, změna kultury, v případě nenalezení zadat zákres do mapy u kat. úř., případně vytyčení apod.).
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.