Městské lázně - koupalištěBrusnéSedlecZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 43 ze dne 10.9.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 43
konané dne 10.9.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje pronájem části p.p.č. 61/2 v k.ú. Mšeno paní Aleně Gurvayové dle jejího návrhu (tuto část již užívá a má oplocenou - MěÚ změří přesnou výměru).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje pronájem části p.p.č. 61/2 v k.ú. Mšeno p. Václavu Gruvayovi dle jeho návrhu (tuto část již užívá - MěÚ změří přesnou výměru).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje pronájem pozemku na dvoře domu čp. 299 (stará škola) p. Miloši Gurvayovi (pozemek pod plechovou garáží). Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM souhlasí s pronájmem koupaliště dne 27.9.2008 pro pořádání akce „Cyklotrek okolím Mělníka“. Akci pořádá VOŠZa a SZaŠ Mělník. RM stanovuje symbolické nájemné ve výši 1,- Kč za účastníka, v případě požadavku na mytí kol 10,- Kč za účastníka. Úklid prostor zajistí pořadatel po dohodě s nájemcem restaurace. Vzhledem k symbolickému nájmu požaduje rada uvádět město Mšeno jako generálního partnera.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 73.000,- Kč do Fondu rezerv Základní školy Mšeno (prostředky za pronájem - antény od firmy Vodafone).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje vyřazení a nabídku k prodeji drobného hmotného majetku (mandl, psací stoly atd.) Mateřské škole Mšeno z důvodu potřeby uvolnění prostor pro rekonstrukci.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM povoluje Mateřské škole Mšeno výjimku z počtu dětí na třídu a to:
1. třída z 24 dětí na 27 dětí a
2. třída z 24 dětí na 26 dětí,
a to za předpokladu, že budou dodrženy prostorové a hygienické požadavky odpovídající zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory předškolních zařízení, dále zajištění bezpečnosti dětí v souladu s vyhláškou č. 35/1992 Sb., o mateřských školách.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 8
RM schvaluje zvýšení regulovaného nájemného na rok 2009 ve Mšeně takto:

 

 AN

MP 

ZN 

I. kategorie 

20,29 

18 % 

23,93 

II.kategorie 

17,56 

26,8 % 

22,27 

byt se sníženou kvalitou 

14,46 

32,6 % 

19,17 


vysvětlivky:
AN – aktuální nájemné platné do 31.12.2008 v Kč
MP – maximální přírůstek nájemného v %
ZN – zvýšené nájemné od 1.1.2009 do 31.12.2009 v Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 9
RM schvaluje nařízení města č. 1/2008, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.