Bezděz (foto: Zd. Bergl)Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieMěstský znak na radniciVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 3/2008


Město Mšeno, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2008
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schválilo a vydává dne 16.7.2008 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1192 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena (dále též jen „vyhláška“):

čl. 1
Stavební pozemky
V souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se u pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona pro celé území města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši 1,6.

čl. 2
Stavby

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) se pro celé území města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazby daně, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,6.
(2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) se pro celé území města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,5.

čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.