Mariánské sousoší na náměstí MíruOlešnoBoleslavská ulice a školaŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Strategický rozvoj, MA 21 a NSZM


Rozvojové dokumenty města

Deklarace Mšeno - Zdravé město

Místní agenda 21

Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji.

Vedení města Mšena učinilo již první kroky v uplatnění principů MA21 – např. zpracování Strategického rozvojového plánu se konalo za účasti veřejnosti, která se zapojila do tvorby tohoto důležitého dokumentu, dále zastupitelé přispěli svými rozhodnutími k nastartování procesů MA21, a to:

- Usnesením z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 29. 4. 2008

1)         jmenovalo místostarostu politikem zodpovědným za zavádění MA21
2)         jmenovalo tajemnici pí Miluši Flíglovou koordinátorkou MA21;

- Usnesením z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 16. 7. 2008

schválilo Strategický rozvojový plán města Mšena na roky 2008-2013, který:

                        a)         deklaruje při tvorbě a aktualizaci strategie rozvoje města Mšena princip trvale udržitelného rozvoje – soulad ekonomiky, životního prostředí a sociálních spotřeb (bod 3.3)
                        b)         MA21 je uvedena na úrovni opatření v oblasti životního prostředí (B.4) s cílem zvýšení zájmu obyvatel města o věci veřejné (B.4.4) se dvěma aktivitami B.4.1.1 – MA21, osvěta, komunitní aktivity, využití mobilizačních metod k aktivizaci a B.4.1.2 – zkvalitnění správy města.

- Usnesením z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 16. 12. 2008

se zavázalo k naplňování principů Místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje při realizaci Strategického plánu rozvoje města Mšena na období 2008 – 2013.

Záznam z plánovacího setkání se žáky ZŠ (dokument MS Word)Záznam z plánovacího setkání se žáky ZŠ (822.0 KB) k tématu renovace "Cinibulkovy stezky" ze dne 17.2.2009

Záznam ze setkání realizačního týmu (dokument MS Word)Záznam ze setkání realizačního týmu (146.0 KB) k zahájení projektu komunitního plánování sociálních služeb, jako nástroje pro zvyšování kvality života obyvatel Mšena a mikroregionu SOK ze dne 3.4.2009

V současné době je město Mšeno zaregistrováno v databázi MA21 v kategorii "C". Cílem projektu Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena je v roce 2011 dosažení kategorie čtyř kritérií z kategorie „B“.

Uvítáme zájemce z řad občanů, kteří by se rádi podíleli na tvorbě a realizaci tohoto projektu.

Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj města Mšena

 Externí odkazy :     www.ma21.cz      www.nszm.cz     www.dobrapraxe.cz