HradskoObřadní síň radniceOsvětlení nám. MíruZávěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Přehled používaného software


Informační systém Městského úřadu Mšeno

www.mestomseno.cz stránky města vytvořila a spravuje firma VIZUS.CZ s.r.o., web je provozován na systému CMS.

ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ

KEO4  – spisová služba, používají všechny odbory úřadu, vede jej podatelna.

Systém eviduje, spravuje dokumenty v elektronické nebo tištěné podobě, sdružuje dokumenty do spisů, vazba na elektronickou poštu, vyhledává dokumenty v systému, možno sledovat dokument (historie), pracuje v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Dodavatel: Alis, spol.s r.o.

ÚŘEDNÍ DESKA – elektronická úřední deska.

Dodavatel: VIZUS.CZ. s.r.o.

KEO – evidence obyvatel

Program provádí agendu evidence obyvatel – např. kartotéka dospělých, dětí, vyřazených, grafy, referenda, volební seznamy atd.

Dodavatel: Alis, spol. s r.o.

OK HN (hmotná nouze)

Sociální úsek

Program provádí zpracování žádostí od podání žádosti až po výplatu dávek hmotné nouze. Zpracování osobních údajů žadatelů, společně posuzovaných osob a další údaje potřebné pro výplatu dávek HN.

Dodavatel: OKsystem, s.r.o.

KEO – matrika

Úsek matriky

Program provádí zpracování kompletní matriční agendy včetně tisku matričních dokladů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, statistická hlášení) a další např. vidimace, legalizace.

Dodavatel: Alis, spol.s r.o.

Czech POINT – program vyhotovuje výpisy z centrálních informačních systémů:

-         výpis z katastru nemovitostí
-         výpis z obchodního rejstříku
-         výpis z trestního rejstříku
-         výpis z živnostenského rejstříku
-         elektronické i listinné podání pro podnikání fyzických osob
-         elektronické i listinné podání pro podnikání právnických osob
-         výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
-         registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Dodavatel: Software602, a.s.

Městská knihovna

CLAVIUS – knihovní systém

Program zpracovává kompletní knihovnickou agendu včetně katalogizace, výpůjčního protokolu, tisk čárkového kódu, on-line propojení katalogu na stránky města atd.

Dodavatel: LANius, s.r.o.

KEO – hřbitovy

Zpracování hřbitovní agendy, tisk nájemních smluv na hrobová místa.

Dodavatel: Alis, spol.s r.o.

Správa majetku města – zpracování pomocí OpenOffice.

Veřejné zakázky – VZSYSTEM - výběr zadávacího řízení, vedení uživatele, řízení s uveřejněním, bez uveřejnění, podlimitní řízení, zakázky malého rozsahu.

Dodavatel: VUSTE-APIS, s.r.o.

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPRÁVA MAJETKU

VITA – stavební úřad

Program eviduje správní řízení – územní, stavební, a další, eviduje ohlášení, kontroluje prováděné činnosti, sleduje termíny správního řízení atd.

Dodavatel: VITA software

Životní prostředí – zpracování pomocí OpenOffice.

FINANČNÍ ODBOR

KEO – účetnictví, poplatky, majetek

Účetnictví – zpracování rozpočtu města, došlých a vydaných faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů, účetních výkazů, DPH.

Poplatky – evidence místních poplatků (TKO, psi).

Majetek – evidence veškerého majetku města.

Dodavatel: Alis, spol. s r.o.

FLUX PAM 5

program zpracovává mzdovou a personální agendu (evidence zaměstnanců, výpočet mezd, odvodů).

Dodavatel: FLUX, spol. s r.o.

BYTY – program zpracovává bytovou agendu (nájemní smlouvy, evidence bytů, evidence plateb za nájemné), vede evidenci uchazečů o byty, pasporty bytů a domů.

Dodavatel: HAiDA, s.r.o. Nový Bor

ODBOR MĚSTSKÉ LESY

Běžná agenda se zpracování pomocí OpenOffice.
Žádosti o dotace se zpracovávají pomocí programu od firmy FORESTA SG, a.s..

Program užívaný všemi odbory

CODEXIS – právní informační systém.

Dodavatel: ATLAS consulting, spol. s r.o.

MISYS - geografický informační systém.

Dodavatel: GIS projekt, s.r.o.

Stížnosti – zpracování pomocí OpenOffice.

Odpady – zpracování pomocí OpenOffice.

Přestupky – komise k projednávání přestupků – zpracování pomocí OpenOffice.

Komise rady – zápisy jsou zpracovávány pomocí OpenOffice.

Výbory města (finanční, kontrolní) – zápisy jsou zpracovávány pomocí OpenOffice.

Zápisy, usnesení rady a zastupitelstva – zpracování pomocí OpenOffice.

Smlouvy – zpracování pomocí OpenOffice.