SkramoušOlešnoRájNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.15 z 16.7.2008


U S N E S E N Í
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 16.7.2008

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2008.

2. ZM schvaluje Strategický rozvojový plán města Mšena na roky 2008 – 2013. Na období do konce roku 2009 stanoví tyto priority (akční plán):
- A.2.1.1. výstavba multifunkčního hřiště
- A.2.3.1. dostavba a zateplení MŠ
- A.3.2.1. budování nových cyklostezek v území města
- A.3.3.1. obnova místních komunikací – v MPZ, i jinde
- A.4.1.1. výstavba skupinových výtopen.

3. ZM schvaluje Koncepci rozvoje cestovního ruchu města Mšena.

4. ZM schvaluje opětovné podání žádosti o grant z ROP NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa 2. Cestovní ruch, oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, projekt „Koordinace, řízení a rozvoj cestovního ruchu v turistické destinaci Kokořínsko“ do výzvy č. 18.

5. ZM schvaluje okamžité zadání projektových prací na změnu vnitřní dispozice Mateřské školy Mšeno za účelem zvýšení kapacity Mateřské školy o jednu třídu.

6. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Mšena.

7. ZM schvaluje posílení rozpočtového paragrafu 3429, položky Opravy a udržování (koupaliště) o 100,- tis. Kč z par. 6409 (rezervy).

8. ZM schvaluje posílení rozpočtového paragrafu 3639 o 300,- tis. Kč z par. 6409 (rezervy) za účelem přípravy projektů na rekonstrukci cesty v Debři, výstavbu cyklostezky do Stránky a rekonstrukci části místní komunikace v Hradsku. Předpokladem realizace těchto akcí je získání dotačních zdrojů na rok 2009.