Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkMariánské sousoší na náměstí MíruMasarykova škola ve MšeněBezděz (foto: Zd. Bergl)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zákon o střetu zájmů


Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (od 1.9.2017)

Dne 25. 1. 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony (dále jen „novela zákona o střetu zájmů" a „zákon o střetu zájmů"). Touto novelou zákona o střetu zájmů dochází od 1. 9. 2017 k zásadním změnám v oblasti této právní úpravy, které lze shrnout do níže uvedených bodů:

  • Zřízení registru oznámení jako informačního systému veřejné správy a určení gestora tohoto registru a zákona o střetu zájmů (Ministerstvo spravedlnosti);

  • zavedení tzv. podpůrných orgánů, které budou plnit registr oznámení zákonem stanovenými údaji;

  • stanovení povinností podpůrným orgánům spojených s prvotním zapsáním údajů do registru oznámení;

  • stanovení povinnosti veřejných funkcionářů podat oznámení na počátku výkonu funkce (tzv. vstupní oznámení);

  • změna způsobu nahlížení veřejnosti do registru oznámení;

  • stanovení nových omezení v oblasti veřejných zakázek a poskytování dotací a investičních pobídek.

Od 1. 9. 2017 byl zřízen ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o střetu zájmů registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Od tohoto data byl opuštěn systém jednotlivých evidenčních orgánů s tím, že nově je jediným ústředním orgánem pro přijímání oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti a dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány." Podpůrné orgány mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně již na základě jejich zápisu samostatně podávají zákonem stanovená oznámení. 

Oznámení volených veřejných funkcionářů jsou dostupná na stránkách Ministerstva spravedlnosti bez dalšího.
Na oznámení veřejných funkcionářů je možné nahlédnout na základě individualizované žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Bližší údaje o novém registru oznámení a souvisejících povinnostech jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783

Registr oznámení je dostupný na internetových stránkách:

https://cro.justice.cz/

Pro úplnost lze dodat, že novela zákona o střetu zájmů zanesla do textu zákona nová ustanovení § 4a až § 4c, která upravují některá omezení volených veřejných funkcionářů v oblasti veřejných zakázek, dotací a provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku.