Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieSousoší Immaculaty na nám. MíruMěstská pečeťObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 40 ze dne 25.6.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 40
konané dne 25.6.2008

Usnesení č. 1
RM se usnesla nově pronajímané byty (ty, které se uvolní) v čp. 14, čp. 15 a čp. 38 pronajímat na základě veřejné soutěže se stanovenou minimální cenou. Byty v domech čp. 308, čp. 299 a služební byty (ZŠ, MŠ, radnice) pronajímat za tyto ceny:

Podmínky: - uzavírat nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku a při plnění smlouvy nájemcem smlouvu prodlužovat na další jeden rok, - požadovat kauci ve výši tříměsíčního nájemného, - v případě dohody o zhodnocení bytu nájemcem, možno jednat předem o změně délky trvání nájemní smlouvy.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM pronajme byt v domě čp. 299 v prvním patře (po p. Tvrdém) panu DP za cenu 40,- Kč/m2/měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje zadání zakázky na rekonstrukci vestibulu budovy koupaliště firmě Truhlářství Radek Sobotka, Mšeno, na základě jeho nabídky. Akce proběhne na podzim letošního roku.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení č. 4
RM schvaluje nákup a instalaci kamerového systému v DSM dle nabídky předložené firmou Pavel Krátký K + H, Kralupy n. Vltavou. Celková hodnota 21.841,26 s DPH. Financováno bude z Fondu reprodukce majetku DSM.
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje dokončení instalace komunikačního systému v DSM. Cena 350,- tis. Kč. Financováno bude z provozních prostředků DSM.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje odměnu ředitelce DS Mšeno za ukončení předcházejícího roku a za první čtvrtletí r. 2008 v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ v navrhované výši.
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.