Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouBusta T.G.M. v parku před školouHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.14 z 9.6.2008


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 14
konaného dne 9.6.2008

1. ZM nemá v tuto chvíli zájem o koupi nabízených pozemků p.p.č. 389/1, 389/2 a 386 v k.ú. Mšeno.

2. ZM schvaluje hospodaření města za rok 2007 – závěrečný účet města, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 bez výhrad.

3. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 3 rozpočtu na rok 2008.

4. ZM ukládá MěÚ Mšeno oslovit všechny vlastníky zemědělské půdy v k.ú. Mšeno, Sedlec u Mšena, Skramouš a Olešno za účelem zjištění jejich zájmu o provedení komplexních pozemkových úprav.

5. ZM souhlasí se zařazením Mšena do územní působnosti MAS Vyhlídky, o.s.. Dále potvrzuje, že je seznámeno s Integrovanou rozvojovou strategií MAS Vyhlídky, o.s., a se Strategickým plánem rozvoje 2007 – 2013, který z rozvojové strategie vychází.

6. ZM vítá projekční přípravu rekonstrukce Boleslavské ulice. ZM žádá projekční firmu, aby navrhla takové řešení, které zvýší bezpečnost pro všechny subjekty dopravy (zejména pro chodce) a bude obsahovat alejovou výsadbu v ulici.

7. ZM ukládá místostarostovi ve funkci ředitele o.p.s. Cestovní ruch Kokořínska, aby zajistil řádné ustavení orgánů společnosti do 31.8.2008.

8. ZM schvaluje tvorbu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území SOK metodou komunitního plánování.