BrusnéSousoší Immaculaty na nám. MíruPohled na Mšeno od severuHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 39 ze dne 4.6.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 39,
konané dne 4.6.2008

Usnesení č. 1
RM souhlasí s tím, aby pí ředitelka DSM zakoupila 5 kusů laviček Elegant v celkové hodnotě 35 462,- Kč. Lavičky budou umístěny v zahradě DSM v nově postaveném zahradním altánu. Koupě bude financována z fondu reprodukce majetku.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců DSM o 2 zaměstnance, tj. celkový počet tímto navýšením bude 42 zaměstnanců. 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM zamítá odměnu ředitelce DS Mšeno za ukončení předcházejícího roku a za první čtvrtletí r. 2008 v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ v navrhované výši.
2 pro, 0 proti, 2 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje vítěze soutěže na prodej bytu č. 7 v domě čp. 275 ve Mšeně v Zahradní ulici, kterého vybrala komise za nabídnutou cenu 430,- tis. Kč.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených v rozpočtu města na rozdělení v grantovém řízení na rok 2008 dle návrhu komise pro grantové řízení města takto:


 

 


 

 

 

 

 

 

 

4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.


Usnesení č. 6

RM v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje dalšího člena zastupitelstva, a to paní Marii Štráchalovou, která může užívat závěsný státní znak při významných příležitostech a občanských obřadech.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM schvaluje cenu pro za prodejní plochy stánků a atrakcí na akci „Na Kokořínsko s párou 2008“, která se bude konat dne 14.6.2008 na nádraží ve Mšeně a v okolí nádraží na 100,- Kč/m2. Stánky, v kterých se budou předvádět a prodávat ruční řemeslné výrobky, za pronájem neplatí.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 8
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mšeno za ukončení předcházejícího roku a za první čtvrtletí r. 2008 v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ v navrhované výši.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.