Busta T.G.M. v parku před školouSedlecVýstava prací žáků ZUŠ na radniciNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Biologický odpad


Biologicky rozložitelný odpad tvoří přibližně 40 % hmotnosti směsného komunálního odpadu, jeho množství kolísá podle ročního období. Tento odpad na skládkách při tlení způsobuje zápach a při tomto procesu vzniká a uniká do atmosféry silně skleníkový plyn metan. Využití biodpadu namísto skládkování tedy šetří životní prostředí i finanční prostředky. Nejlepším využitím biologicky rozložitelných zbytků z domácnosti a zahrady je kompostování. Při správném postupu vzniká kompostováním jedinečný zdroj výživy pro půdu – humus. Tento přirozený zdroj živin má stále větší význam v dnešní době intenzivní zemědělské výroby, těžkých strojů a umělých hnojiv. Při tomto způsobu hospodaření dochází k vyčerpání půdy, jejímu prosychání a vlivem větrné a vodní eroze k postupnému úbytku „úrodné“ vrstvy. V našich podmínkách vznikne 1 mm půdy přírodními procesy přibližně za 1000 let! Dodávání živin do půdy přirozenou cestou (hnůj, humus) by tedy mělo mít jednoznačně přednost.

Kompostovat lze jak na zahradě, tak v bytovém domě, či na přilehlém pozemku, samostatně (majitelé RD) či komunitně (obyvatelé bytových domů). Dnes již existuje celá řada pomůcek, které tento proces zjednodušují – různé typy kompostérů, biologicky rozložitelných sáčků na sběr biodpadu, či speciálních nádob na svoz. Vše potřebné se dozvíte např. na internetových stránkách společnosti Ekodomov – www.ekodomov.cz. Výsledný substrát lze použít, i když nevlastníte pole, ani zahrádku – je vítanou výživou pro travnaté plochy. Ukládání kompostovatelných zbytků na skládku je zakázáno vyhláškou MŽP, výjimku mají zatím bioodpady obsažené ve směsném komunálním odpadu. Nový návrh zákona o odpadech, který je nyní v připomínkovém řízení, však předpokládá povinnost zavést systém sběru a využití bioodpadu v obcích od příštího roku.

Jak jsme na tom s bioodpadem ve Mšeně? Město produkuje tento odpad z údržby městské zeleně a z těžby v lesích. Trávu odevzdáváme na kompost do zahradnictví, větve z městské zeleně štěpkujeme a štěpku spoluspalujeme s uhlím ve školní kotelně. Možnost odložit větve z prořezávky soukromých zahrad na parkoviště za koupalištěm část občanů využila, i když mnohdy nešlo o větve stromů, ale o obtížně zpracovatelné křoviny (šípky, maliní, ostružiní atp.). Tuto směs se pokusíme zpracovat výkonnějším štěpkovačem dodavatelské lesnické firmy. S tímto strojem bychom měli v červnu zkusit zpracovat i část odpadů po těžbě v přístupných partiích lesa. Štěpku prodáme a uvidíme, jaké budou ekonomické výsledky tohoto testu. Štěpkování by v budoucích letech mělo mít ve Mšeně větší rozsah, ať již se nám podaří vybudovat kotelnu(y) na štěpku, nebo se naučíme s touto surovinou obchodovat. Je škoda dřevní hmotu spalovat bez energetického využití, nemluvě o emisích, kouři a zápachu, které vznikají při neřízeném spalování mokrého materiálu. Typickým příkladem jsou „čarodějnice“, kdy i letos ve stínu všeobecného veselí u společenských ohňů na mnoha zahradách probíhalo pálení mokré biomasy (a mnohdy i něčeho horšího). Tento jev bychom rádi odstranili, a to zejména tím, že občané budou mít možnost biologicky rozložitelný materiál legálně za přijatelných podmínek odložit k dalšímu využití. První vlaštovkou byla možnost odkládání větví, další bude anketa o nabídce svozu bioodpadu a budou probíhat jednání se vznikajícímí bioplynovými stanicemi.

Anketa – počátkem června bude do všech domácností roznesen leták s nabídkou svozové společnosti, se kterou má město smlouvu, o možnostech svozu bioodpadu (pouze rostlinného původu – nikoli maso, oleje, kosti apod.). Žádáme domácnosti, které nabídka zaujme, aby anketní lístek odevzdaly vyplněný do 15. června buď do námětové skříňky na náměstí v parku, nebo do anketních krabiček v obou trafikách. Uvítáme vaše podněty, i pokud vás nabídka neosloví. Pokud se najde kolem sta domácností (institucí, firem), které budou mít zájem, mohl by svoz začít od července.

Kvalitní kompost všem přeje

Martin Mach, starosta