Mariánské sousoší na náměstí MíruEvangelický kostelOsvětlení nám. MíruVečerní kašna

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 37 ze dne 30.4.2008


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 37,
konané dne 30.4.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje předložený odpisový plán DSM na rok 2008.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje pořízení změkčovače vody k myčce na nádobí v DSM a stanovuje financování tohoto nákupu z fondu reprodukce majetku.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM bere na vědomí Inspekční zprávu z inspekce, která proběhla v únoru 2008 v Základní umělecké škole Mšeno.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 310/2 v k.ú. Mšeno – Růžová ulice, ve prospěch čp. 95 pro uložení kanalizační přípojky.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje podání žádosti k PF ČR o pronájem pozemků p.č. 551/2 a p.č. 550 oba v k.ú. Mšeno (ve Stráneckém dole) za účelem obnovy cesty.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ dle jejího návrhu a kriterií pro přiznání odměn ředitelům školských zařízení.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.