Sousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlávzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláOltář v kostele sv. MartinaSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 35 ze dne 2.4.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 35,
konané dne 2.4.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje zvýšení osobního příplatku ředitelce DSM na základě její žádosti a dosažených výsledků. Platnost od 1.4.2008.
3 pro, 2 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje předložený odpisový plán na rok 2008 Základní škole Mšeno.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č, 3
RM schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Mšeno ve výši 38.177,96 Kč a souhlasí s jeho rozdělením takto: 1000,- Kč do fondu odměn a 37.176,96 Kč do rezervního fondu.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM přidělila byt v domě čp. 308 zájemci ze seznamu uchazečů.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku města Mšena p.p.č. 204/1 v k.ú. Skramouš pro manžele Štráchalovy. Jedná se o uložení inženýrských sítí ke stavbě objektu pro rodinnou rekreaci.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje pronájem koupaliště na 13. ročník závodu horských kol (mistrovství republiky SAC ČR) na 25.5.2008. Stanovuje pronájem ve výši 10,- Kč za každého dospělého závodníka.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.