SedlecOlešnoOlešnoSkalička v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 34 ze dne 19.3.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 34,
konané dne 19.3.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje „Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Mšena“.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje bezplatné používání části p.p.č. 436/10 v k.ú. Mšeno (dříve používán nájemníky čp. 360 jako zahrada) Základní školou Mšeno. Rada města bere na vědomí záměr ZŠ používat tento pozemek jako názornou učebnu v přírodě.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje změnu „Pravidel pro poskytování podpory spolkům“, pravidla se doplňují o oblast podpory BIII – dopravné na akce pořádané spolky, max. do výše 2 tis. Kč celkem.
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM vyhlašuje grantové řízení pro spolky od 25.3.2008 do 30.4.2008, celkový objem prostředků je 180 tis. Kč.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM se usnesla dát nájemci bytu č. 7 v domě čp. 275 v Zahradní ulici výpověď z bytu pro hrubé porušování nájemní smlouvy.
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje znění dodatku ke smlouvám o nájmu k bytům v ZŠ Mšeno.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM se ztotožňuje se závěry ČŠI z šetření, které proběhlo v ZŠ Mšeno.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.