Obřadní síň radniceMěstská pečeťSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.12 z 27.2.2008


U S N E S E N Í
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 27.2.2008

1. ZM odkládá do příštího veřejného zasedání žádost paní Vylítové o prodej p.p.č. 3341/28 o výměře 38 m2 a p.p.č. 3341/3 34 m2 v k.ú. Mšeno.
2. ZM schvaluje prodej p.p.č. 1438 o výměře 1154 m2, p.p.č. 1440 o výměře 798 m2, p.p.č. 1545/1 o výměře 1102 m2, p.p.č. 1472 o výměře 934 m2 a p.p.č. 1441 o výměře 682 m2, všechny pozemky jsou v k.ú. Olešno.
3. ZM zamítá žádost o prodej p.p.č. 1369/1, p.p.č. 1469 a p.p.č. 1545/3 v k.ú. Olešno podanou Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko.
4. ZM odvolává z funkce člena osadního výboru Sedlec paní Pavlu Fiebingerovou na základě její žádosti a zároveň volí do funkce člena tohoto výboru pana Jana Rašovce ml., se kterým tato volba byla předem projednána.
5. ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou veřejných zakázek zadávaných organizacemi založenými a zřízenými městem.
6. ZM schvaluje podání žádosti o grant ve výši 798.000,- Kč z ROP NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa 2. Cestovní ruch, oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, projekt „Koordinace, řízení a rozvoj cestovního ruchu v turistické destinaci Kokořínsko“.
7. ZM schvaluje přijetí nabídky od firmy API Atelier s.r.o. na zpracování architektonické studie regenerace veřejných prostranství v centrální části města Mšena v hodnotě 180 000,- Kč (bez DPH).
Rozsah řešeného území:
a) náměstí Míru a Masarykova ulice, prostor okolo kostela sv. Martina
b) Boleslavská ulice.
8. ZM souhlasí se zaplacením doplatku ve výši 1,8 mil. Kč za budovu čp. 31 ve Mšeně z Fondu rozvoje a rezerv.
9. ZM schvaluje Opatření obecné povahy – Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mšeno.