Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláOlešnoHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistoriePamětní deska dr.J.Píče na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 33 ze dne 20.2.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 33,
konané dne 20.2.2008

Usnesení č. 1
RM se usnesla na tom, že všechny byty v ZŠ Mšeno, MŠ Mšeno a na radnici jsou služební a v tomto smyslu se vždy budou uzavírat budoucí nájemní smlouvy. Finanční odbor vypracuje dodatek k nájemním smlouvám pro byty v ZŠ (pro byty v MŠ a na radnici již takto koncipované smlouvy existují) a město bude požadovat, aby nájemci dodatky podepsali.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM souhlasí s rekonstrukcí koupelny v bytě č.5 v Boleslavské ulici, čp. 360, Mšeno a se sepsáním písemné dohody a dodatku k nájemní smlouvě. Dále schvaluje výměnu vany a umyvadla v klasickém provedení z důvodu nevyhovujícího stavu na náklady města.
4 pro, 0 zdržel se, 0 proti.

Usnesení č.3
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek MŠ Mšeno za rok 2007 ve výši 51.129,26 Kč a souhlasí s převodem hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši 21.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 30.129,26 Kč.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM odvolává předsedkyni komise pro regeneraci památkové zóny Mšeno paní Lejtnarovou z funkce v souvislosti s jejím odchodem do důchodu. Dále RM jmenuje dosavadní členku této komise paní Mgr. Kateřinu Bílkovou předsedkyní.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Mšenem a firmou ASEKOL s.r.o., pověřuje starostu podepsáním této smlouvy a zplnomocňuje firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. plněním povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Nárok na odměnu vzniká oprávněné osobě, tedy firmě AVE CZ.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Mšenem a firmou ELEKTROWIN a.s., pověřuje starostu podepsáním této smlouvy a převádí povinnosti zpětného odběru na firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. včetně nároku na odměnu.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.