Bezděz (foto: Zd. Bergl)VojtěchovSkramoušFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 32 ze dne 6.2.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 32,
konané dne 6.2.2008

Usnesení č. 1
RM vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve stavbě na stp. 848 v k.ú. Mšeno, Zahradní ulice (u domu čp. 275, proti zdravotnímu středisku) – vhodné k využití jako garáž, případně sklad apod. Termín přijímání nabídek v uzavřené obálce označené nápisem „pronájem nebytových prostor“ do 15.3.2008.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje finanční spoluúčast ve výši 10,- tis. Kč na vydání připravované publikace „Putování říčkou Pšovkou“. V publikaci bude zveřejněna informace o Mšeně, a to o velikosti jedné strany A5 (text + fotografie). Předpoklad vydání březen – duben 2008.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM ukládá místostarostovi, aby svolal do 31.3.2008 valnou hromadu společnosti Cestovní ruch Kokořínska o.p.s.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje spolupráci s projektovým týmem 3 Q CIVIS na přípravě projektu „Propagace a řízení cestovního ruchu na Kokořínsku“ za účelem podání žádosti o dotaci z ROP – NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa č. 2: cestovní ruch, oblast podpory 2.3 „Propagace a řízení turistických destinací SK“.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje HV DSM v částce 1.379.131,- Kč a souhlasí s použitím výsledku v této výši k pokrytí ztráty z minulých let.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.