Náměstí Míru ve MšeněNáměstí Míru panoramatickyKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č. 1 z 1.11.2006


U s n e s e n í  č. 1
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 1.11.2006

1. ZM bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. ZM schvaluje v souladu s § 96 zákona předložený Jednací řád Zastupitelstva města Mšena.
3. ZM schvaluje předložený volební řád a zároveň:
- dlouhodobě uvolněný starosta - § 84 odst. 2 písm. l) zákona
- neuvolněný místostarosta - § 84 odst. 2, písm. n) zákona
- pětičlenná rada města - § 84 odst. 2, písm. n) zákona
4. ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm.n) zákona starostou města Ing. Martina Macha
5. ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona místostarostou města Václava Nováka
6. ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm.n) zákona další členy rady města v tomto složení:
Svatopluk Houserek
Mgr. Hana Nečasová
Jana Švecová.
7. ZM zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. m) zákona finanční a kontrolní výbor
8. ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona předsedou finančního výboru Mgr. Dagmar Dvořákovou.
9. ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona předsedou kontrolního výboru Svatopluka Houserka.
10. Body 1. – 11. přečteny a schváleny.