Náměstí Míru v nociOlešnoBrusnéHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 14.11.2005


U s n e s e n í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 14.11.2005

1. ZM schvaluje prodej p.p. 786/6 o výměře 80m2 v k.ú. Mšeno.
2. ZM schvaluje prodej p.p. 1153 o výměře 1061 m2 v k.ú. Olešno.
3. ZM schvaluje finanční spoluúčast na těchto grantech podávaných ke Krajskému úřadu Středočeského kraje na r. 2006: a) SK Mšeno na „Celkovou opravu kabin na stadionu ve Mšeně“ – výše 40,- tis. Kč
b) TJ Sokolu Mšeno na „Opravu, údržbu a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami“ – výše 30,- tis. Kč
c) ZŠ Mšeno na „Opravu, údržbu a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami“ – výše 40,- tis. Kč
d) Plochodrážnímu klubu při SK Mšeno na grant z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje – výše 30,- tis. Kč.
4. ZM zamítá uzavření smlouvy o užívání a provozování skládky TKO s firmou Remondis, spol. s r.o., Praha.
5. ZM schvaluje uzavření smlouvy o užívání a provozování skládky TKO Mšeno na dobu životnosti skládky s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha.
6. ZM odročuje schválení ceny TKO na r. 2006 pro občany na prosincové zasedání zastupitelstva.
7. ZM pověřuje komisi pro řešení problémů s provozováním DS Mšeno vypracováním porovnání nabídek firem DAKURA s.r.o. a Capital Housing & Development s.r.o. na pracovní poradu a prosincové zasedání zastupitelstva.
8. ZM schvaluje zahájení příprav změn ÚZEMNÍHO PLÁNU města Mšena.
9. ZM schvaluje zahájení příprav na vypracování „Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Mšeno“.
10. ZM schvaluje 8. rozpočtovou úpravu rozpočtu na r. 2005.
11. ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích.
12. ZM schvaluje vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku ze psů.
13. ZM schvaluje vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
14. ZM schvaluje vyhlášku č. 6/2005 o místním poplatku ze vstupného.
15. ZM schvaluje vyhlášku č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
16. ZM schvaluje vyhlášku č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
17. ZM schvaluje vyhlášku č. 9/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
18. ZM schvaluje vyhlášku č. 10/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
19. Body č. 1. – 18. přečteny a schváleny.