Boleslavská ulice a školaVítejte ve MšeněNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 19.9.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 19.9.2005

1. ZM schvaluje předloženou 6. úpravu rozpočtu r. 2005.
2. ZM schvaluje rozbor hospodaření za 1. pololetí r. 2005.
3. ZM přijímá navrhovaná opatření z jednání finančního výboru ze dne 14.9.2005.
4. ZM schvaluje prodej části p.p. 204/1 v k.ú. Skramouš.
5. ZM schvaluje prodej části p.p. 40/3 v k.ú. Skramouš MUDr. Martinu Skálovi a Ing. Petru Skálovi (viz usnesení č. 3 ze dne 8.8.2005).
6. ZM schvaluje převod finančních prostředků z pronájmu od firmy Siemens Základní škole Mšeno účelově na:
- finanční spoluúčast na projektu „Státní informační politiky ve vzdělávání, plán ICT“ - nákup chybějícího zařízení na výuku - židle do učebny fyziky, demonstrační stůl.
7. ZM odročuje rozhodnutí o přijetí nabídky na internetizaci území Kokořínska.
8. ZM odročuje jednání o „Smlouvě o užívání a provozování skládky TKO Mšeno“ mezi městem Mšenem a firmou Remondis. Na mimořádnou pracovní poradu bude pozvána firma Remondis a firma ITES spol. s r.o. Kladno a budou projednány jednotlivé body smlouvy. Po tomto připomínkovém řízení bude návrh smlouvy předán právníkovi ke konečnému vypracování a následně bude smlouva podepsána.
9. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na r. 2006 na opravu radnice.
10. ZM schvaluje přijetí nabídky Ing. arch. Libora Sommera na zpracování „Základního programu regenerace Městské památkové zóny Mšeno“.
11. Body 1. – 10. přečteny a schváleny.