Masarykova škola ve MšeněOlešnoMěstské lázně po sezóněOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 8.8.2005


USNESENÍ
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MŠENA
ZE DNE 8.8.2005

1. ZM schvaluje předloženou 5. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2005.
2. ZM zamítá žádost p. Trevisan o prodej p.p. 438/1 v k.ú. Mšeno.
3. ZM schvaluje prodej části p.p. 40/3 v k.ú. Skramouš o výměře cca 400 m2.
4. ZM zamítá žádost manželů Suchochlebových o prodej části p.p. 388 v k.ú. Sedlec. Zastupitelstvo doporučuje část tohoto pozemku případně manželům Suchochlebovým pronajmout s podmínkou dodržení odstupu cca 5 m od křižovatky cest.
5. ZM zamítá žádost p. Měšťáka o prodej části p.p. 1651/1 v k.ú. Mšeno.
6. ZM schvaluje bezúplatný převod p.p. 63 díl 2 dle PK v k.ú. Sedlec o výměře 178 m2 od Pozemkového fondu ČR do majetku města.
7. ZM schvaluje bezúplatný převod 25 ks dvojskříněk kovových z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku města.
8. ZM schvaluje provedení rekonstrukce fasády a střechy radnice. Zahájit práce ihned a přijmout nabídku firmy Guttenberg, která vyhrála výběrové řízení a nabízí rozdělení prací (část v roce 2006) a rozdělení plateb.
9. ZM zamítá přijetí nabídky od firmy AVE CZ na vypracování „Studie koncepce nakládání s TKO“. Pokračovat v jednáních o systému likvidace odpadů s firmou Remondis.
10. ZM se usneslo uzavřít provoz skládky TKO ve Mšeně od 1.9.2005. Bude zahájen systém likvidace TKO pomocí překladiště v areálu skládky dle nabídky firmy Remondis.
11. ZM schvaluje zaslání částky ve výši 147603,- Kč DS Mšeno s tím, že DS Mšeno obratem tuto částku vrátí na účet města. Jedná se pouze o účetní operaci, aby byla dodržena rozpočtová pravidla.
12. ZM odkládá bod „územní plán – aktualizace, změna“ na další jednání zastupitelstva, před jednáním musí být provedena příprava, náměty, podklady.
13. ZM pověřuje p. Mgr. Wasyliwa přípravou a vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele změny topného média v Domově seniorů Mšeno. V zadání uvést podmínku, že v případě, že nebude schválena státní dotace, bude výběrové řízení zrušeno.
14. Body č. 1. – 13. přečteny a schváleny.