VojtěchovOlešnoVítejte ve MšeněNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 11.7.2005


U S N E S E N Í   z veřejného zasedání
Zastupitelstva města Mšena ze dne 11.7.2005

1. ZM schvaluje předloženou 4. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2005.
2. ZM zamítá žádost p. Víznera o prodej dlažebních kostek.
3. ZM schvaluje prodej stavby budovy na bývalém školním pozemku na stp. 597 v k.ú. Mšeno (stavba na cizím pozemku).
4. ZM odročuje na příští zasedání prodej části p.p. 388 v k.ú. Sedlec manželům Suchochlebovým.
5. ZM schvaluje prodej stp. č. 108 o výměře 11 m2, stp. č. 109 o výměře 23 m2 a p.p.č. 388/4 o výměře 614 m2 v k.ú. Sedlec manželům Dvorščíkovým, Sedlec 50 za cenu 10000,- Kč. Poplatky spojené s prodejem platí kupující.
6. ZM schvaluje prodej p.p. č. 950/9 o výměře 140 m2 v k.ú. Mšeno manželům Štráchalovým, Mšeno, Mělnická 131 za cenu uvedenou ve znaleckém posudku znalce Karla Štrupla. Poplatky spojené s prodejem platí kupující.
7. ZM zamítá žádost p. Beera o finanční příspěvek na rekonstrukci bytu ve vlastnictví města v domě čp. 38 ve Mšeně.
8. ZM bere na vědomí žádost manželů Kulštejnových o přidělení bytu v domě čp. 275 ve 2. patře, v kterém nyní bydlí manželé Kozlíkovi. Žádost není aktuální.
9. ZM zamítá žádost MUDr. Němečka o výměnu podlahové krytiny ve zdravotním středisku v jemu pronajatých prostorách.
10. ZM odročuje žádost p. Měšťáka o prodej části pozemku č. 1651/1 v k.ú. Mšeno, který má nyní pronajatý, za jeho domem v Jezerní ulici.
11. ZM schvaluje výstavbu II. etapy skládky TKO ve Mšeně.
12. ZM schvaluje okamžité jednání p. starostky s firmou Remondis, případně s jinou firmou o dalším provozování a výstavbě skládky a řešení skládkování v mezidobí do dokončení výstavby další etapy. Paní starostka podá informace na příštím zasedání včetně návrhu řešení.
13. ZM schvaluje zadání vypracování plánu odpadového hospodářství firmě AVE CZ Benátky nad Jizerou pro skládku TKO Mšeno – zodpovídá p. Wasyliw.
14. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby koupaliště – rekonstrukce bazénu, dětského brouzdaliště, čističky vod. Zjistit na Ministerstvu kultury ČR případnou možnost převodu dotace na příští rok.
15. Dne 25.7.2005 ve 14.00 hod. se sejde v DSM komise ve složení p. Fanta, p. Houserek, p. Wasyliw, p. Živec, p. Dohnalíková – téma: hledání úspor v DSM.
16. Body č. 1. – 15. přečteny a schváleny.