FaraonRadnice v ziměSkalní útvar PokličkyInteriér kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 13.6.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 13.6.2005

1. ZM schvaluje prodej nájemního domu čp. 275 na stp. 99/1, stp. 847 včetně stavby kolny, p.p. 15/6 v k.ú. Mšeno za cenu dle znaleckého posudku znalce Karla Štrupla č. 3010/10/05 ze dne 30.1.2005 ve výši 824990,- Kč. Při prodeji se bude postupovat dle schválených „Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Mšena“. Provedení prodeje bude zadáno realitní kanceláři Mgr. Karla Mošny.

2. ZM odročuje na příští zasedání vyřízení žádosti p. Beera o finanční příspěvek na rekonstrukci bytu v domě čp. 38 ve Mšeně.

3. ZM schvaluje odpuštění půjčky ve výši 120000,- Kč Sportovnímu klubu Mšeno. Sportovní klub zaplatí splátku půjčky v letošním roce ve výši 40000,- Kč do rozpočtu města.

4. ZM se usneslo na ceně za TKO na osobu trvale bydlící ve Mšeně a na nemovitost ve výši 183,- Kč za 2. pololetí roku 2005. Zůstává tedy stejná částka jako v r. 2004, tj. 365,- Kč/rok.

5. ZM schvaluje zvýšení částky na granty poskytované městem na r. 2005 o 15000,- Kč, tj. celkem 265000,- Kč.

6. ZM schvaluje tyto částky navržené komisí pro grantová řízení na předložené granty mšenským spolkům pro r. 2005:
TJ Sokol Mšeno 100000,- rekonstrukce střešního pláště sokolovny
Plochodrážní klub 60000,- finále Mistrovství Evropy juniorů
SK Mšeno – kopaná 30000,- údržba hlavního a tréninkového hřiště
SK Mšeno – stolní tenis 15000,- financování činnosti stolního tenisu
Enduro klub Mšeno 12000,- úhrada provozních nákladů
Rybářský spolek Mšeno 10000,- provoz a údržba
Veteran Club Mšeno 10000,- příspěvek na zakoupení přípoj. vozidla
MS Liška Sedlec 10000,- údržba a rekonstrukce zařízení
TJ Sokol Mšeno – divadlo 4000,- rozvoj divadelní činnosti ve Mšeně
Obec baráčníků Mšeno 4000,- financování běžných provozních nákladů
9 mšenských spolků 10000,- různé (kopírování, poháry, plesy, atd.)

7. ZM schvaluje přidělení částky ve výši 35000,- Kč, z částky rozpočtované v r. 2005 na granty, TJ Sokolu Mšeno na opravu střechy sokolovny.
Návrh komise pro grantová řízení na nákup mobilního WC do vlastnictví města se zamítá.
Zamítá se i návrh komise na přidělení částky 100000,- Kč z jiných zdrojů rozpočtu města TJ Sokolu Mšeno na rekonstrukci střechy.

8. ZM se sejde 20.6.2005 na pracovní poradu, kde projedná přípravu přijetí překlenovacího úvěru na provoz DS Mšeno ve výši cca do 1,- mil. Kč.

9. ZM schvaluje předloženou 3. rozpočtovou úpravu rozpočtu r. 2005.

10. ZM schvaluje doplnění náplně odboru organizačního a správního:
- školství
- muzeum.

11. ZM souhlasí s přijetím 2 brigádnic na víkendy v letní sezoně r. 2005 do informačního centra. Mzdy budou hrazeny z příjmů za reklamu v r. 2005.

12. Body č. 1. – 11. přečteny a schváleny.