Boleslavská ulice a školaPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláOlešnoDomov seniorů (foto: M.Měšťan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 16.5.2005


U S N E S E N Í z veřejného zasedání
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 16.5.2005

1. ZM schvaluje předloženou úpravu rozpočtu na r. 2005 č. 2.
2. ZM jmenuje p. starostku Marii Štráchalovou delegátkou za město Mšeno na valnou hromadu VKM a.s., která se bude konat dne 9.6.2005.
3. ZM schvaluje úplné znění „Zřizovací listiny ZŠ Mšeno, okres Mělník“.
4. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke „Zřizovací listině Mateřské školy Mšeno, okres Mělník“.
5. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšeno č. 2/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
6. ZM schvaluje prodej hasičské Tatry 148 CAS obci Dobratice za cenu 120000,- Kč.
7. ZM schvaluje prodej části p. p. 388/3 v k.ú. Sedlec o výměře 646 m2.
8. ZM odročuje rozhodnutí o prominutí zbytku půjčky SK Mšeno.
9. ZM zamítá žádost p. Paulusové o finanční příspěvek na letní dětský tábor.
10. ZM schvaluje příspěvek na akci, kterou pořádá S.O.S. Sdružení občanů Stránky dne 27.5.2005 formou účasti JSDH Mšeno (náklady na naftu, atd.), pokud nebude na akci přítomna JSDH Mšeno (na veřejném zasedání nebyly informace), město přispěje částkou 500,- Kč. Tato částka bude zaslána na účet sdružení 195157672/0300.
11. ZM jmenuje komisi ve složení p. Živec, p. Fanta, p. Wasyliv, p. Houserek. Komise vypracuje ve spolupráci s vedením DS Mšeno úsporná opatření k hospodaření DS.
12. ZM osloví firmy za účelem založení společného podniku na provozování skládky TKO Mšeno.
13. ZM jmenuje devítičlennou komisi pro grantová řízení města ve složení 1/3 ze zastupitelů, tj. p. Živec, p. Wasyliw, p. Fanta a 2/3 zástupců spolků, tj. z navržených zástupců, které na vyzvání jmenuje do 26.5.2005 do 12.00 hod. každý spolek. Z těchto zástupců bude vylosováno 6 členů komise. 1. zasedání komise se bude konat 26.5.2005 od 17.00 hod.
14. ZM schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost Kokořínskému SOKu na autobusovou linku 250601, spoj 7 ve výši cca 15,- tis. Kč.
15. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení k podání nabídky na dodávku tepla do městských objektů.
16. Body 1. – 15. usnesení přečteny a schváleny.