Skalní útvar PokličkySkramoušOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 14.3.2005


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 14.3.2005

1. ZM se usneslo vzhledem k tíživé finanční situaci v souvislosti s hospodařením Domova senorů Mšeno na těchto okamžitých opatřeních:
- týdně budou finančnímu odboru MěÚ předkládány domovem seniorů faktury, které jsou k proplacení
- měsíčně bude finančnímu odboru MěÚ předkládána DS výsledovka a rozvaha.
2. ZM se usneslo zadat vypracování energetického auditu budovy Domova seniorů Mšeno u firmy Kodek-Sýkora, se sídlem Lidická 1242, Otrokovice (hodnota dle nabídky 39000,- Kč + DPH). U stejné firmy zadat vypracování žádosti na SFŽP o dotaci na realizaci změny topného média v Domově seniorů Mšeno na ekologická tepelná čerpadla.
3. ZM schvaluje dodatek ke smlouvám o půjčce uzavřeným mezi městem a Domovem seniorů Mšeno ze dne 8.6.2004 a 19.10.2004. U obou smluv se mění termín splatnosti z 31.12.2004 na 31.12.2005.
4. ZM ruší usnesení č. 6 ze dne 20.7.2004, a to 1. větu, která zní: ZM zamítá návrh prodat skládku TKO.
5. ZM pověřuje Ing. Fantu a Mgr. Wasyliwa zajištěním odborné firmy, která zpracuje ekonomický výhled a zaměření skládky TKO. Termín předložení stanovuje zastupitelstvo nejpozději do 14. dubna 2005, kdy se předpokládá, že se bude konat pracovní porada ZM.
6. ZM se usneslo přizvat již vybraného projektanta na vypracování projektu „rekonstrukce koupaliště ve Mšeně“ na nejbližší pracovní poradu.
7. ZM schvaluje přidělení částky na opravy evangelického kostela ve Mšeně ve výši 20000,- Kč Českobratrské církvi evangelické. Tato částka bude poukázána nejpozději do 30.6.2005.
8. ZM schvaluje uzavření smlouvy o splátkovém prodeji s ČSOB Leasing, a.s. na koupi hasičského auta Tatra 815: 1. navýšená splátka 750000,- Kč 44 splátek po 48175,- Kč.
9. ZM schvaluje spoluúčast na projektu podávaném TJ Sokolem Mšeno na rekonstrukci části fasády sokolovny ve Mšeně. Projekt je podán k Dobročinnému fondu Philips Morris ČR. TJ Sokol žádá o 333000,- Kč (rozpočet stavební firmy 435650,- Kč) a spoluúčast města včetně TJ Sokola, sponzorů a dárců by měla činit 102650,- Kč.
10. ZM vyčleňuje finanční částku ve výši 9975,- Kč na prezentaci města Mšena v mapovém průvodci „Turistické regiony ČR“. Průvodce bude vydán v angličtině v nákladu 16000 kusů. Platba bude provedena z paragrafu „odměny členům zastupitelstva obce“.
11. ZM schvaluje „Smlouvu o obchodním zastoupení“, kterou město uzavře se společností Cestovní ruch Kokořínsko o.p.s. ve věci komerčního pronájmu areálu a objektu městských lázní Mšeno. Smlouva bude podepsána až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Bod VII. smlouvy bude přepracován, bude doplněn bod č. VIII. a předložen zastupitelstvu k projednání a ke schválení.
12. Body 1. – 11. přečteny a schváleny.