VojtěchovMasarykova škola ve MšeněKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 21.2.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 21.2.2005

1. ZM schvaluje rozpočet města Mšena na rok 2005.
2. ZM schvaluje úřední hodiny místostarosty: úterý a čtvrtek 14.00 hod. – 18.00 hod.
oblasti působnosti:
- oblast školství
- oblast činnosti dobrovolných organizací a spolků
- oblast turistického ruchu
- oblast krizových situací
bude se podílet na:
- řešení provozu DSM
- zadávání a realizaci investičních akcí města
- přípravě koncepčních řešení fungování a rozvoje města.
3. ZM schvaluje odměnu místostarosty v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 12000,- Kč měsíčně.
4. ZM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Mšeno a převod výsledku hospodaření za r. 2004 ve výši 40682,48 Kč do rezervního fondu.
5. ZM schvaluje výsledek hospodaření ZUŠ Mšeno a převod výsledku hospodaření za r. 2004 ve výši 6989,08 Kč do rezervního fondu.
6. ZM schvaluje výsledek hospodaření MŠ Mšeno a převod výsledku hospodaření za r. 2004 ve výši 2710,85 Kč do rezervního fondu.
7. ZM volí p. Věru Kindlovou, bytem Mšeno, Na Skaličkách 30, jako přísedící soudkyni Okresního soudu Mělník.
8. ZM volí jako člena kontrolního výboru p. Jaroslava Živného, bytem Mšeno, nám. Míru 279.
9. ZM volí jako členku finančního výboru p. Jiřinu Maksimovou, vedoucí stavebního odboru MěÚ Mšeno.
10. ZM schvaluje předložené dohody o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Mšeno s obcemi Chorušice, Řepín, Nebužely, Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov, Vrátno, Boreč, Skalsko, Kanina a Mateřské školy Mšeno s obcemi Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov, Chorušice a Kanina.
11. ZM schvaluje příspěvek ve výši 1000,- Kč na 11. Mělnický Maraton Míru, který se bude konat 16. dubna 2005. O příspěvek žádá Klub přátel běhu Kokořínským údolím. Město požaduje propagaci, jednáním s organizátory ZM pověřuje p. Mgr. Wasyliwa.
12. ZM zamítá žádost města Mělníka o příspěvek na azylovým dům v Mělníce ve výši 4000,- Kč měsíčně.
13. ZM odročuje žádost o změnu ÚPD města Mšena navrhovanou p. Pavlem Živným a p. Hanou Kulasovou. Změna územního plánu se bude řešit komplexně v blízké budoucnosti.
14. ZM mění usnesení č. 13 ze dne 28.6.2004 takto: Částka 25000,- Kč se dělí na 10000,- Kč vklad města Mšeno do OPS Cestovní ruch Kokořínsko a částka 15000,- Kč na činnost OPS cestovní ruch Kokořínsko.
15. ZM přiděluje byt v domě čp. 275 v Zahradní ul. ve Mšeně po p. Janě Malinské panu Leoši Malinskému, který zde má trvalé bydliště.
16. ZM souhlasí s tím, aby OPS Cestovní ruch Kokořínsko zpracovala návrh obchodní smlouvy na komerční pronájem areálu městských lázní.
17. ZM schvaluje prodej posypového rozmetadla p. Luborovi Saskovi ml. Prodejní cena bude stanovena po prohlídce p. Živcem.
18. ZM schvaluje dodatečně provedení úhrady z rozpočtu města na vyúčtování státní dotace na lůžko ve výši 541940,- Kč do státního rozpočtu za DS Mšeno. MěÚ provedl tuto úhradu v zájmu splnění povinností vůči státnímu rozpočtu dne 5.2.2005. Město Mšeno uzavře smlouvu o bezúročné půjčce s DSM na výše uvedenou částku.
19. ZM schvaluje bezúročnou půjčku Domovu seniorů Mšeno ve výši 500000,- Kč na financování provozu.
20. Body 1. – 19. přečteny a schváleny.