Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláSkramoušSousoší Immaculaty na nám. MíruVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 17.1.2005


U S N E S E N Í
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
ze dne 17.1.2005


1. ZM schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se vydává požární řád města.
2. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu pro r. 2004.
3. ZM ruší bod č. 2 usnesení ze dne 20.7.2004 o prodeji části p.p. 654/7 v k.ú. Olešno manželům Weinlichovým a manželům Hanauerovým. Pozemek bude rozdělen a prodán výše uvedeným, ale výměra nově vzniklého pozemku č. 654/9 se zvětší o výměru příslušnou k posunutí hranice cca o 3m a výměra p.p. 654/7 se o tuto výměru sníží.
4. ZM schvaluje prodej nákladního vozu Avia 30, SPZ MEA 20-17 za cenu dohodou.
5. ZM souhlasí s konáním akce AMK Mladá Boleslav – sraz motorkářů ve Mšeně. Akce má probíhat ve dnech 27.5. – 29.5.2005. Požádat o spolupráci policii o dohled nad akcí a současně upozornit pořadatele na to, že se pracuje na čištění rybníku Blížka a cesta kolem Blížky směrem k rekreačnímu středisku Sever, kde má akce probíhat, není v dobrém stavu.
6. ZM schvaluje koupi nového traktoru a prodej starého traktoru za cenu dohodou. Finanční prostředky získané prodejem použít na splátky při koupi nového traktoru. ZM souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy s firmou N + N Košátky tak, jak byl předložen návrh – jednorázová splátka předem ve výši 25 %, délka smlouvy 36 měsíců.
7. ZM zamítá návrh na zvolení pana Václava Hájka do funkce místostarosty.
8. ZM schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Živce.
9. ZM schvaluje do funkce místostarosty pana Mgr. Vladimíra Wasyliwa.
10. ZM pověřuje komisi cestovního ruchu přípravou oslav 700. výročí první zmínky o Mšeně.
11. ZM zamítá návrh na odvolání starostky z funkce.
12. ZM pověřuje p. místostarostu Wasyliwa zastupováním města na mimořádné valné hromadě VKM a.s. dne 15.2.2005.
13. ZM se usneslo uskutečnit pracovní poradu dne 24.1.2005 od 18 hod. na téma:
- koupaliště – rekonstrukce
- skládka TKO – výstavba II. etapy
- DS Mšeno – změna topného média.
14. Body usnesení č. 1.- 13. přečteny a schváleny.