SkramoušBrusnéFaraonMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.11 z 21.1.2008


U S N E S E N Í
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
konaného dne 21.1.2008

1. ZM schvaluje prodej bytu č. 7 v čp. 275 v Zahradní ulici ve Mšeně oprávněnému nájemci za cenu 160.141,- Kč a stanovuje termín pro akceptaci nabídky dle čl. III bodu 6 „Zásad prodeje bytů, bytových domů a souvisejících nemovitostí z majetku města Mšena“ do 29.2.2008.
2. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 7/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.
3. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena.
4. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6/2007 rozpočtu 2007.
5. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1/2008 rozpočtu 2008.
6. ZM schvaluje vnitřní předpis č. 2/2008 Fond rozvoje a rezerv města Mšena.
7. ZM schvaluje nákup neseného sypače inertních materiálu TSN-1 v ceně 130,- tis. Kč (bez DPH) a rozšíření městského bezdrátového rozhlasu do Skramouše stávajícím dodavatelem systému v ceně 40,- tis. Kč (bez DPH) z rozpočtového paragrafu 6409 „Nespecifikované rezervy“.
8. ZM přijímá nabídku o.p.s. ROSA, společnosti pro ekologické informace a aktivity, na zpracování „Strategického plánu města Mšena“ metodou komunitního plánování.
9. ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou veřejných zakázek zadávaných městem Mšenem.