Busta F.PalackéhoSkramoušBoleslavská ulice a školaMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 31 ze dne 23.1.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 31,
konané dne 23.1.2008

Usnesení č. 1
RM nabízí k pronájmu nebytové prostory ve stavbě na st.p. 848 v k.ú. Mšeno, Zahradní ulice (u domu čp. 275, proti zdravotnímu středisku) – vhodné k využití jako garáž, případně sklad apod.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM pronajme část p.p.č. 380/3 o výměře 146 m2, část p.p.č. 433/3 o výměře 226 m2 a část p.p. č. 436/11 o výměře 41 m2 vše v k.ú. Mšeno firmě Modern Roofing Systéms za cenu 5,- Kč/m2/měs.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM stanovuje cenu štěpky na 800,- Kč/t včetně dopravy po Mšeně.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM stanovuje cenu štěpkování na 500,- Kč/hod. pro občany s trvalým pobytem ve Mšeně. Pro ostatní zájemce se bude účtovat přistavení soupravy - traktorové motohodiny dle ceníku, případně další obsluha dle ceníku (ceník je zveřejněn na stránkách města a na úřední desce města v parku před radnicí).
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM schvaluje ceník služeb v knihovně s platností od 1.února 2008 takto:
Registrační poplatek
Dospělí 200,- Kč, důchodci 100,- Kč, děti 60,- Kč.
Tisk: černobílý - text + malý obrázek - 4,- Kč, černobílý - celoplošný obrázek - 7,- Kč.
Ostatní ceny zůstávají beze změny.
Dále rada schvaluje „Pravidla přístupu k výpočetní technice, k internetu“.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM schvaluje „Kritéria hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 7
RM schvaluje „Kritéria hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 8
RM schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o užívání a provozování skládky Mšeno“ uzavřený mezi městem Mšenem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 9
RM schvaluje finanční příspěvek ZŠ Mšeno (spoluúčast města) ve výši 5,- tis. Kč na grantové řízení pod názvem „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2008“. Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí definovaných ve školním vzdělávacím programu a reaguje na aktuální potřebu školy v oblasti specifické primární prevence. Cílové skupiny – žáci i učitelé.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 10
RM schvaluje nákup nádob na posyp, které budou umístěny po městě. Zatím se koupí dvě nádoby, později podle nabytých zkušeností další.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 11
RM schvaluje přistoupení příspěvkových organizací zřizovaných městem do systému města nakládání s odpady, a to bezúplatně.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.