Náměstí Míru panoramatickyOlešnoSkalička v ziměObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 30 ze dne 9.1.2008


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 30,
konané dne 9.1.2008

Usnesení č. 1
RM schvaluje 5. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2007 v rámci schváleného rozpočtu.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 2
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mšeno na základě předloženého odůvodnění.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu mezi městem a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 4
RM schvaluje předložený vnitřní předpis č. 1/2008 „Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 5
RM stanovuje celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru na 24 (z původních 27,9) a nad tento stav umožňuje tajemnici uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a uzavírat pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 6
RM doplňuje usnesení č. 2 ze schůze č. 29 ze dne 29.12.2007 takto: Pro fyzické osoby: na konci 1. odstavce „a do ostatních pozemků města“.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.