SkramoušPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláOltář v kostele sv. MartinaSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2018 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Části obce

Brusné
- malá ves v závěru Kokořínského dolu, zachovalá dřevěná architektura, CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 6.

 

Kostel sv. Jiří, HradskoHradsko - 315 m, malá ves nad Kokořínským dolem. Rozkládá se na plošině chráněné pískovcovými útesy, přístupné jen komunikací od SV a strmými stezkami. Původně pravěké i staroslovanské hradiště. Četné archeologické nálezy (žárové hroby, popelnice, bronzové zbraně). Augustin Sedláček sem lokalizuje hradiště Canburg, které bylo dle franckých rukopisů na počátku 9. stol. marně obléháno. Archeology objeven dvorec velmože z 9. stol. a část hřbitova z 10.-12. stol. Kostelík sv. Jiří, původně románský, byl znovu vystavěn v r. 1874. Hradsko je dějištěm románu Eduarda Štorcha Zastavený příval. V blízkosti pěkné výhledy do Kokořínského dolu, na hrad Kokořín i na vzdálenější lokality. Externí stránka o historii hradiště. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 20.
Náves na Olešně

 

Olešno - 330 m, památková rezervace (obrázek JPEG)památková rezervace (213.9 KB) lidové architektury - roubené domy, zvonička. Chráněné lípy. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 9.

 

Chalupy v Ráji

Ráj - 255 m, silniční křižovatka na severním okraji Kokořínského dolu a na počátku Konrádovského dolu. Několik rekreačních stavení s ukázkami lidové architektury. Obnovený památník padlým v 1. světové válce, pietní místo - bývalý německý hřbitov. Oblíbené relaxační místo návštěvníků našeho kraje - restaurace, letní občerstvení, penzion. Pila. V blízkosti chov koní, možnost projížděk. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 15. 

  Kaple na RomanověRomanov - 390 m, několik usedlostí na návrší SZ od Mšena, novoklasicistní kaple z roku 1890,  přestavěná na rekreační objekt. Svého času letní sídlo pánů a vrchnosti Mšena. Stávala zde kaple zasvěcená sv. Romanu (při ní rozsáhlé pohřebiště pro okolní obce) a zámek, který byl vystavěn v 15. století. Roku 1724 dal hrabě Jan Hynek Věžník (tehdejší vlastník mšenského panství) zámek zbořit a materiál z něj převézt na stavbu zámku v Lobči. Roku 1766 byl Romanov i s polemi vykoupen městem Mšenem a poté obnovena a zvětšena i zchátralá kaple. Ta byla zasvěcena sv. Máří Magdaleně. O dva roky později byla vystavěna křížová cesta od Mšena na Romanov se 14 kapličkami a provozovalo se zde Romanovská kaplepředstavení o umučení Ježíše Krista. V roce 1798 byla tato představení zemskou vládou zakázána v celé zemi a následně zrušena i křížová cesta na Romanov. Mšeno nemělo prostředky na údržbu kaple a ta v 19. století postupně chátrala. Dříve místo občasných slavností a později i táborů lidu. Rozhledy zvláště k severu a východu na Vrátenskou horu, Housecké vrchy a k Bezdězu. Hájovna Romanov (Na rovinách) - křižovatka mnoha turistických tras (četné skalní rokle, Švédský val). Severně nedaleko v rokli nevelká umělá jeskyně Obraznice, kde byla za třicetileté války skrýš cenných předmětů (i obrazů) z panského sídla na Romanově, které zaniklo r. 1724. Působiště etnografa, archeologa a buditele Václava Krolmuse. V těsném sousedství obce prochází Cinibulkova naučná stezka. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 3.

Křížek padlým v Sedlci

 

Sedlec - 350 m, na okraji vsi archeologické naleziště. Pod vsí jeskyně Barcalína a důl Kočičina. Pila, restaurace. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 121.

 

 Skramouš
- 310 m, zemědělská ves 4 km SV od Mšena, u železniční trati 076 Mělník - Mladá Boleslav. Počet obyvatel (2016): 28.

 

 

Vojtěchov - 250 m, rekreační ves v horní části Kokořínského dolu, 4 km západně od Mšena. Vznikla v 18. stol. na příkaz rytíře Benedy jako součást stráneckého panství. V té době zde stával pivovar. Na SV okraji obce Pivovarský rybník (Vojtěchovská tůň), napájený potokem Pšovka. Nad ním přes silnici lesnaté návrší Stříbrník, na jehož úpatí je vodojem, kde se soustřeďuje pitná voda ze skalních rozsedlin i z blízkého Planého dolu. Zásobárna pitné vody pro část Mělnicka. Lidové stavby. Mokřady Pšovky. Rodiště první české lékařky dr. Anny Bayerové (1852-1924). CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 7.