Městské lázně - koupalištěMěstská pečeťVěž kostela sv. MartinaNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úspěšný grantový rok


1     Před několika týdny jsme se rozloučili se starým rokem 2006, který byl pro naši tělocvičnou jednotu Sokol Mšeno velmi úspěšný, především v grantových řízeních. Ze čtyř podaných grantů jsme uspěli a pro jednotu získali finanční prostředky ve 3 případech v celkové hodnotě 350 tis. Kč, doplněno vlastními zdroji o cca 122 tis. Kč. Několik konkrétnějších údajů a čísel:

     První grant na výměnu a rekonstrukci oken sokolovny –dotace 100 tis. Kč z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, 10 tis. Kč přispěl MěÚ Mšeno a 15 tis. Kč doplnila naše jednota.

     Druhým grantem jsme uspěli u vyhlašovatelů – Svazek obcí povodí Liběchovky – s názvem „POV Regionální zážitková turistika LEADER“, kteří přispěli na rekonstrukci podlahy sálu sokolovny částkou 100 tis. Kč,  zbytek 43 tis. Kč uhradila naše jednota.

     Třetí, nemalou částkou 150 tis. Kč přispěla Česká obec sokolská, která nám tyto finance  zaslala v rámci grantu PV ČOS na podporu iniciativních jednot. K této sumě jsme byli povinni přispět z vlastních zdrojů 30 %, tj. 64 tis. Kč. Z této celkové částky 214 tis. Kč se nám podařilo zajistit více akcí: dodělat rekonstrukci střechy v zadní části sokolovny, v této části je i opravena a natřena fasáda štítu, svépomocí opravit opěrnou zeď na kurtu za sokolovnou, která hrozila zřícením, vyměnit boční dveře do sálu sokolovny (s lepší tepelnou izolací) a poslední částka padla na opravu a výměnu shnilých trámů části podlahy.

     Jak jistě většina víte, jsme jedna z několika dobrovolných organizací ve Mšeně, která si tak jako ostatní musí z větší části zajistit sama finanční zdroje na chod organizace a opravu nemalé budovy. Kromě příspěvků  členů, oddílových příspěvků, dotací z Barákovy župy na energie, opravy, údržbu, provoz a činnost oddílů (celkem cca 30 tis. Kč) se snažíme pořádáním různých akcí (např. volejbalové turnaje, pořádání plesů) získat tak potřebné  peníze. Další  částkou (cca 80 tis. Kč) přispějeme do pokladny Sokola ubytováním turistů, pronájmem sálu (pronájem sokolovny na akci ples – sál 4 200 Kč, peklo-občerstvení – 5 500 Kč) a kurtů.

     Proto jsme velmi rádi, že se nám pomocí grantových řízení podařilo v loňském roce zafinancovat hned několik tak potřebných akcí, které zajisté přispějí k příjemnějšímu prostředí nejen pro všechny cvičící, sportující, ale i  další návštěvníky sokolovny.

     Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem členům Sokola, obzvláště těm aktivním, z řad výboru jednoty za jejich neúnavnou práci v oblasti řízení, pořádání akcí, vyhotovení grantů a jejich realizací, vedení účetnictví  a evidence atd., kteří vše dělají bez finančního ohodnocení a věnují této dobrovolné práci mnoho hodin. Dále cvičitelům mládeže a ostatních oddílů  a v neposlední řadě velké poděkování patří také členům Sokola, kteří svou prací v rámci brigádnických hodin pomáhají udržovat budovu a kurty. Věřte, že práce a hodin není málo. Bez těchto členů by zajisté tak velká organizace, jakou jsme, nemohla dobře fungovat.

     Co se nám ještě v loňském roce podařilo? Uspořádali jsme tradiční akce: Valentýnský ples, dětský karneval, sokolský maškarní karneval s půlnoční scénou, Den Země – úklid lesa, IV. ročník Běhu Terryho Foxe, úklid lesoparku Debř, 2 volejbalové turnaje, Kokořínský triatlon, Běh Debří, Mikulášskou nadílku, vánoční besídku pro děti a další akce určené především dětem.

     Důležitou náplní sokolské činnosti jsou pravidelná cvičení všestrannosti dětí a mládeže. Již rok úspěšně pracuje oddíl juda, vedený zkušenými trenéry z EMĚ Mělník, od října je otevřen oddíl volejbalu pro mládež. Pro kluky hledáme dalšího dospěláka, který by vedl oddíl florbalu. Nebráníme se založení i dalších sportovních oddílů, které by přilákaly další sportovní nadšence z řad mládeže či dospělých. Z oddílů pro dospělé uvedu na prvním místě nejaktivnější volejbalový oddíl, který se pravidelně účastní různých volejbalových turnajů a sám dva turnaje pořádá, dalšími jsou: tenisový, nohejbalový, badmintonový, turistický a aerobik pro ženy. Dále pod naší jednotou pracuje i Divadelní spolek, který se dostal do podvědomí nejen místních obyvatel uvedením několika divadelních představení.

     Další informace naleznete na www.mestomseno.cz nebo na vývěsce Sokola.

Hana Nečasová, starostka TJ Sokol Mšeno