Věž kostela sv. MartinaSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláEvangelický kostelObří hlava a žába

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Povinnost pro provozovatele


     Právnickým a fyzickým podnikajícím osobám (dále jen „provozovatel“) byla změnou zákona  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů od 1.10.2005 dána  povinnost do 1 roku ode dne účinnosti změny zákona (tzn. do 1. 10. 2006)  dle § 12 odst. 1 písm. f)  doložit měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest (dále jen „ měření“) u spalovacích zdrojů a to nejméně jedenkrát za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.  Měření musí provést pouze oprávněná osoba, která má  rozhodnutí o autorizaci vydané  Ministerstvem životního prostředí pro měření malých zdrojů. Seznam členů Společenství kominíků ČR, kteří mají autorizaci MŽP ČR najdete na http://www.skcr.cz, do seznamu lze nahlédnout i na MěÚ Mšeno, odboru výstavby a ÚP, ŽP u p. Šestákové. Po provedeném měření je provozovatel   povinen oznámit obecnímu úřadu výsledek provedeného povinného měření  dle zákona  do 30 dnů od data uskutečnění.

     Za nedodržení této povinnosti lze uložit sankci ve formě pokuty podle § 40 odst. 4  výše uvedeného zákona ve výši od 500 do 150.000 Kč.

     Upozorňujeme provozovatele, kteří tuto povinnost zatím nesplnili, že po dohodě stanovujeme termín na provedení měření  nejdéle do 31. 3. 2007,  nesplnění této povinnosti bude poté sankčně postiženo! V případě nejasností ohledně povinnosti měření se lze obrátit na MěÚ Mšeno, odbor výstavby a ÚP, ŽP.

Vendula Šestáková, referent MěÚ Mšeno, odbor výstavby a ÚP, ŽP