Pamětní deska dr.J.Píče na radniciMasarykova škola ve MšeněSousoší Immaculaty na nám. MíruPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Informace o dani z nemovitosti


     Finanční úřad v Mělníku informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou na rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou na finančním úřadu pro daň z nemovitostí rozšířeny úřední hodiny.

     V termínu od 15. 1. 2007 do 31. 1. 2007 budou úřední hodiny pro daň z nemovitostí v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 h a v pátek od 8 do 14 h. Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu – bez front mohli vyřídit své záležitosti. Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech nejtypičtější příklady vyplnění daňového přiznání. Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách na FÚ v Mělníce, tel. 315 639 761, 315 639 762, a FŘ v Praze, tel. 234 009 219. Informační linky budou v provozu v termínu od 15.1.2007 do 31.1.2007 ve výše uvedených rozšířených úředních hodinách.

     Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí: daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období (pokud k 1. 1. došlo ke změně ve vlastnictví nemovitostí oproti minulému zdaňovacímu období).

Placení daně z nemovitostí (NOVĚ!):

     a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

     b) u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.