SkramoušSkramoušSedlecPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

K zákonu o hmotné nouzi


     V návaznosti na účinnost zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a na zrušení zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází k 1. lednu 2007 ke zrušení následujících dávek sociální péče, poskytovaných podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:

·  peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem (§ 23)

·  příspěvek na pořízení základního vybavení (§ 26)

·  příspěvek při uzavření manželství (§ 26)

·  peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte (§ 27)

·  příspěvek na rekreaci dětí důchodce (§ 28)

·  jednorázové peněžité a věcné dávky (§ 32)

·  příspěvek na rekreaci a příspěvek na lázeňskou péči (§ 38)

·  příspěvek na topnou naftu a příspěvek na zakoupení topných těles a dalších spotřebičů (§ 39)

·  příspěvek na zřízení účastnické telefonní stanice a příspěvek na změnu připojení účastnické telefonní stanice (§ 40)

·  jednorázový peněžitý a věcný příspěvek (§ 41)

·  příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice (§ 43)

·  příspěvek na společné stravování (§ 48)

·  dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí (§ 51)

·  peněžité a věcné dávky občanům společensky nepřizpůsobeným (§ 54).

     Od 1. 1. 2007 mají občané možnost žádat o tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, který nahrazuje dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost, o doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením, a o mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků. Zákon o pomoci v hmotné nouzi ošetřuje výkon této agendy na území celého státu a zároveň obsahuje nástroje, které propojí výplatu dávek s motivačními kroky. Cílem schválených změn je především dostatečně a spravedlivě ochraňovat lidi před hmotnou nouzí, motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené práce. Ti, kteří prokáží snahu zvýšit si příjem vlastní prací, budou při posuzování nároku na sociální dávky zvýhodněni.