Masarykova škola ve MšeněŠkolaKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Odpady nově


     Rád bych dnes navázal na článek v minulém čísle MN, který byl jakýmsi úvodem do problematiky. Za poslední měsíc došlo v této oblasti k vývoji a k některým rozhodnutím, byly položeny základy nového systému nakládání s odpady, na toto téma se připravuje nová vyhláška města.

     Některé z Vás by mohla napadnout otázka, proč jsme se začali touto problematikou zabývat? Mnoho občanů bylo jistě s dosavadním systémem spokojeno, jiní nikoli, ale tak tomu bude při jakémkoli systému. Přiměly nás k tomu zejména ekonomické důvody. Poplatek 365 Kč na osobu (rekreační nemovitost) platil od roku 2003. V tomto roce možná pokrýval náklady města na likvidaci komunálního odpadu (dále jen TKO), v dalších letech však již nikoli. Minulé zastupitelsvo nechávalo poplatek ve stejné výši (ač náklady stoupaly) a svoz a likvidaci TKO dotovalo stále více z rozpočtu města. Náklady se ještě zvýšily s uzavřením skládky a s nutností vozit odpad jinam. V minulém roce vystoupaly na rekordních 870 tis. Kč (platby svozovým firmám) + náklady na svoz odpadu naším traktorem ve výši cca 125 tis. Kč (odp. koše, svozová místa pro rekreanty, zelený odpad apod.) – bez zápočtu mzdových nákladů našich pracovníků – tedy skoro milion korun. Oproti tomu příjmy z poplatků vybraných od občanů byly zhruba poloviční. Další náklady jsou se systémem tříděného odpadu, kdy náklady na svoz převyšují příjmy (od Ekokomu – viz www.ekokom.cz) zhruba o polovinu, vloni tedy o 60 tis. Kč (z toho vyplývá, že stále málo třídíme, v okolních obcích je bilance vyrovnaná). Připočteme-li k těmto neradostným číslům i trendy, kterými se ubírá odpadové hospodářství v Evropě (omezení skládkování, snaha o znovuvyužití max. množství složek TKO, stoupající ceny za skládkování atd.) a jak se vyvíjí zákonodárství v této oblasti a zejména pokud zvážíme současné možnosti rozpočtu města (viz další článek na straně 1 v tomto čísle), nelze se divit, že jsme přistoupili ke změnám.

     V minulém článku jsem avizoval pravděpodobný přechod od paušálních plateb ke smluvním, tj. k jednorázovým známkám. Ač se podařilo v této věci dosáhnout názorové shody mezi velkou většinou zastupitelů, tento systém zatím zavést nemůžeme. Důvodem je neochota svozové firmy rozpočítat náklady na jednu nádobu (ač to bylo přislíbeno a firma tuto službu jiným obcím poskytuje). Zde je vidět „výhoda“ uzavření smlouvy na svoz na 10 let (se slabými možnostmi výpovědi) v minulém létě. Budeme však jednat dále a věřím, že nejpozději do roka známkový systém ve Mšeně bude. S ohledem na nedostatek času v závěru roku po změně postoje svozové firmy jsme museli přistoupit pouze k úpravě stávajícího systému. V čem úpravy spočívají :

·  zvýšení poplatku na 450 Kč (dle skutečných nákladů minulého roku by vycházel na 585 Kč, ale snížíme celkové náklady a doufáme, že 450 Kč bude stačit)

·  označení nádob a stanovení počtu nádob na rodinu (nemovitost) – toto opatření směřuje k tomu, abychom nevyváželi nezaplacené nádoby na náklady města (jak tomu bylo dosud) a zmenšili celkové množství odpadu zvýšeným tříděním

·  zvýhodněná možnost uložení odpadu na skládce pro občany města – spočívá v tom, že občan, který nemá žádné závazky k městu a potřebuje občas odložit na skládku větší množství odpadu (stavební suť, trávu, objemný odpad apod.) si může na úřadě vyzvednout vyplněný formulář k danému typu odpadu a uložit deklarovaný odpad na skládku za cenu jakou má město, tj. 300 Kč za tunu (bez DPH). Komerční cena již přesahuje tisíc korun a dále stoupá ... Množství, druh a frekvence takto odkládaného odpadu bude evidováno a pravidelně vyhodnocováno, zda nedochází ke zneužívání této možnosti.

·  zrušení svozových míst (pytlů) v rekreačních částech obce – z důvodů estetických i praktických (na tato místa si zvykli někteří jedinci odkládat kdykoli a cokoli, často i projíždějící osoby). Vyjímkou jsou tři místa obtížně dostupná pro svozový vůz – Olešno, Rybáček a Brusné, ta zůstanou obsluhována traktorem. V ostatních místech žádám občany i rekreanty, aby si zdarma odebrali od města popelnici na kolečkách a přistavovali ji k cestě ve svozový den. Pokud budou někde potíže, naváhejte mě kontaktovat a budeme to řešit.

·  jeden svozový den pro všechny části města – středa (každý týden)

·  zprovoznění sběrného dvora na skládce firmou AVE, podrobnosti budou v příštích novinách a na internetu

·  odběr suti městem – město nárazově potřebuje určitý druh a frakci sutě na opravy polních a lesních cest, po domluvě s příslušnými pracovníky města (pánové Gurvay a Zajpt) může město kvalitní (stejnorodou) surovinu odebrat.

     Všechna tato opatření vstoupí v platnost 1. 2. 2007 (svozový den již platí). Na dalším rozvoji systému nakládání s odpady budeme dále pracovat (např. bioodpady apod.).

     Podstatnou složkou systému nakládání s odpady je třídění odpadu. Třídíme proto, abychom nezavalili naší planetu úplně odpady a aby se co nejvíce složek odpadu znovu na něco použilo, tj. vytříděné složky odpadu jsou surovinou. Povinnost třídit ukládá zákon o odpadech a dále upravuje vyhláška města číslo 33, která se bude brzy inovovat. Pokud bychom netřídili, porušovali bychom zákon, ještě více zatěžovali přírodu a všechnu v současnosti vytříděnou hmotu museli skládkovat, tedy platit. Navíc bychom si tím neplodně zabírali místo (zejména plasty jsou špatně stlačitelné – PET láhve) na skládce, kam můžeme místo toho uložit cizí odpad za poplatek, tedy příjem. Momentálně dostáváme za vytříděnou surovinu jistý nevelký poplatek, který se však v čase mění v závislosti na množství vytříděné suroviny na občana a na míře znečištění dané suroviny nepatřičnými složkami. Toto znečištění bohužel dosahuje značných rozměrů, surovina se musí pracně znovu dotřiďovat na linkách a to se samozřejmě odráží negativně na ceně. Týká se to i Mšena, kdy jsem kontrolou barevných kontejnerů v uplynulém měsíci zjistil, že úroveň třídění je u nás nevalná. To, že po Vánocích velká část z nás odnesla papírové obaly do modrých kontejnerů je jistě správné, ale že mnoho z nás je tam naházelo v igelitových taškách, aniž by je vysypalo a igelit dalo do vedlejší žluté nádoby svědčí o velké lenosti a nezodpovědnosti. Ještě horší jsou přímo umyslně naházené láhve na výrobu sifonu i se sadami bombiček do plastových kontejnerů (u hřbitova) a další připady zneužití systému. Ani množství vytříděné suroviny není ve Mšeně dostatečné, stále na svozy doplácíme. Kratkodobým cílem je tedy zvýšit množství (kvalitně) vytříděné suroviny nejméně tak, abychom přestali doplácet a bilance se vyrovnala, dlouhodobě se musíme dostat u tříděného odpadu do plusu. Žádám Vás tedy o aktivní a poctivý přístup k třídění, pomůžete sobě, přírodě i městu. Snažíme se operativně posilovat hnízda s nádobami a provádět případné přesuny, zřizujeme nová hnízda. Novinkou je sběr nápojových kartonů od nápojů (mléko, víno, džusy apod.) do kontejneru u školy. Zatím jsme pronajali pouze jeden kontejner, škola se přihlásí do školské soutěže v tomto sběru a věříme, že s pomocí našich dětí budeme úspěšní (tato surovina bude v roce 2007 vykupována za slušné ceny). Od Nového roku třídíme odpad i na radnici a začali jsme i v Domově seniorů, totéž budeme požadovat od všech tří škol.

     Závěrem slovo k tzv. „paličům“ – ti z Vás, kteří ještě stále pálí odpad v kamnech či kotlích se velmi podílejí na devastaci našeho životního prostředí (nehledě na to, že porušují zákon). Zejména stav ovzduší v topné sezoně a při inverzním charakteru počasí dosahuje ve Mšeně parametrů horších než ve velkoměstech a „paliči“ mají na množství jedů ve vzduchu značný podíl. S tímto nešvarem se nelze smířit a budeme hledat cesty, jak v souladu se zákony tyto exhalace postihovat (stejně jako nedovolené odložení odpadu). Škoda je i pálit papír – výkonu kotle nebo kamen se tím příliš nepomůže (ba naopak se zanáší), zvýší se množství popílku ve vzduchu (slouží pro přenos karcinogenních látek) a mohlo se z něj ještě něco vyrobit (bez dalšího kácení lesa).

     Na závěr přehled možných odpadových nádob a jejich značení nálepkami:

  • klasická popelnice 110 litrů – 1 nálepka
  • velká nádoba 240 litrů – 2 nálepky
  • kontejner (pouze pro bytovky, možno dodat zdarma) 1100 litrů – 10 nálepek
  • pytel s logem – možno si zakoupit na úřadě za 30,- Kč pro případy nenadále většího množství odpadu (nárazové situace)

     Nárok na jednu nálepku má rodina (čp, byt) do 3 členů včetně (1-3), 2 nálepky jsou pro 4-6 lidí atd. Neoznačené nádoby a větší nádoby s nedostatečným počtem nálepek nebudou od 1.2. vyváženy, ani neoznačené pytle. Věřím, že většině z nás záleží na prostředí ve kterém žijeme a že jej společně dokážeme zlepšit.

Martin Mach, starosta