Večerní kašnaSkalní kaplička v Boudecké rokliSkramoušMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Co se dělo na radě 10. ledna


Rada města na své 5. schůzi projednala:

Veřejné osvětlení – do rady byli pozváni zástupci firmy Eltodo (viz článek A budiž světlo...).

Prodej části pozemku u koupaliště – byli jsme seznámeni s pozemkem mezi Blížkou a koupalištěm. Majitelé si dali žádost o zapsání věcného břemene mezi městem a jimi.Rada se dohodla na místě navrhnout zastupitelstvu revokovat usnesení č. 2 ze dne 28. 8. 2006 a navrhuje zaměřit parcelu podle hranic stávajícího oplocení.

Změna úředních termínů pro svatby – viz samostatný článek.

Automobil městských lesů – pan starosta informoval o špatném technickém stavu vozidla městských lesů a dal návrh na prodej auta na náhradní díly za minimální cenu 10 tis. Kč. Také nám podal informaci o koupi auta z bazaru za výhodnou cenu. Stav vytipovaného vozidla bude posouzen pověřenými osobami.

Projekt partnerství – rada byla seznámena již na předešlé schůzi o možnosti podání grantu a souhlasí s přípravou a podáním žádosti grantové výzvy programu Strom života, kterou vyhlásila Nadace partnerství Brno. Tuto část projektu bychom chtěli zaměřit na obnovu a úpravu náměstí Míru. Doba realizace projektu včetně zaslání zprávy je do poloviny dubna 2008.

Kontrolní výbor – jeho předseda pan Houserek byl vyzván, aby předložil plán práce schůzek, které by se měly konat čtvrtletně. Pan Houserek dodá do příští schůze rady vypracovaný plán.

Cenová mapa nemovitostí, nájmy – úkol místostarosty vypracovat tabulku nájmů nebytových a bytových prostor a prodeje pozemků trvá. Dodá na příští radě.

Náklady na jednotku Sboru dobrovolných hasičů – rada navrhuje toto řešení:
- Nainstalovat odečítací elektroměr pro 1. patro hasičské zbrojnice s tím, že náklady na    elektrickou energii v klubových prostorách si bude hradit SDH.
- Zaměřit se na získávání finančních prostředků z grantů, sponzorských darů a výdělečné  činnosti.
- V otázce rozpočtových nákladů na opravu střechy zbrojnice doporučuje rada ponechat tuto částku v rozpočtu města na rok 2007.

Odvoz domovního odpadu – viz článek pana starosty.

Různé – pan starosta vyhlásil anketu „Nejlepší sportovec a kolektiv r. 2006 mšenského regionu“. Podmínky jsou zveřejněny v tisku (samostatný článek v tomto čísle) a na internetu.

Také jste si jistě všimli, že se ztratily lavičky z čekárny. Není to proto, že by je někdo odcizil, ale odstranilo je město z důvodu špatného chování naší mládeže. Také se pokusíme odstranit nápisy, které se objevily na stěnách čekáren. Nebo se snad najde nějaký dobrovolník z řad mládeže?