Poklička z úpatíHra světelRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfíkpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Ten náš rozpočet...


Starostovo zamyšlení nad letošními financemi města

Ing.Martin Mach     V těchto dnech byl vyvěšen návrh rozpočtu města na rok 2007. Návrh musí (dáno zákonem) viset na úřední desce města 15 dní a všichni občané mají právo se k němu vyjádřit. Poté bude (i s případnými návrhy či podněty občanů) předložen na jednání zastupitelstva a to rozhodne o jeho osudu. Jak asi všichni víte, je to každoročně zásadní dokument pro město a ovlivňuje téměř všechny oblasti života v něm. Do přijetí rozpočtu hospodaříme podle rozpočtového provizoria, tj. každý měsíc maximálně do výše 1/12 rozpočtu loňského. Proč provizorium, proč nemáme rozpočet na tento rok již od prosince (listopadu)? Tomu se budu věnovat v následujících řádcích.

     Rozpočet jsme (tedy především paní ekonomka) začali sestavovat již v listopadu, ač orientace v číslech byla pro nově zvolené zastupitele, a tedy i mne, poněkud obtížná. Začali jsme pomalu pronikat do hospodaření města, zjistili většinu závazků na příští rok a některé jsme se ještě v prosinci pokusili snížit. Vznikla první varianta rozpočtu, která ač nevypadala příliš povzbudivě, přece jen byla snesitelná, avšak rozhodně ne rozvojově zaměřená. Poté se však objevil další závazek, jehož odložení se do konce roku nepodařilo dojednat a museli jsme „jít do provizoria“. Nyní konkrétně k závazkům na příští rok:

  • Úvěry KB (střecha čp. 127 – 8 983 Kč, ul. Na Tržišti – 175 tis. Kč, Zahradní ul. – 375 tis. Kč) – celkem 558 983
  • Splátka ČOV a kanalizace (SFŽP) – 1 875 620
  • Leasing – traktor 159 408 Kč a hasičská Tatra 578 100 Kč, celkem 737 508
  • Karlova ul. – chodníky (splátka KÚSK) – 352 370
  • Bezdrátový rozhlas (Sedlec) – 120 tis. Kč
  • Koupaliště – závěrečná faktura za práce provedené v r. 2006 s odloženou splatností ve výši 1 484 004 Kč.

     Posledním závazkem, který nás (většinu zastupitelů) zaskočil, bylo uhrazení nevyčerpané části zálohy na uložený odpad na skládce, kterou poskytl nájemce skládky městu v loňském roce. Firma podle smlouvy zaslala městu před rokem 4,5 mil. Kč jako zálohu na uložené tuny odpadu. Za každou uloženou tunu se ze zálohy odečetlo 300 Kč a postupně se měla „umořit“. Ve smlouvě stojí, že pokud se celá záloha „neuskládkuje“, tak zbylá část propadá městu jako sankce. Na poslední chvíli se však do smlouvy dostala větička, která tuto sankci připouští až od roku 2007, tedy ne v prvním (loňském) roce nájmu. Z toho vyplývá povinnost zbytek zálohy vrátit (i když již byla celá v minulém roce použita na výdaje města). Firma skládkovala v minulém roce málo (zčásti zaviněno administrativními průtahy – různá povolení, zčásti nutností částečně sanovat I. etapu skládky, která byla přeskládkována, a také nedostatkem nasmlouvaného odpadu v regionu), takže nám zbývá vrátit zhruba 3 900 000.

     Sečteme-li závazky města pro příští rok, dostáváme se k nepříjemné částce přesahující 9 milionů korun. Při celkové výši rozpočtu 28 mil. Kč, z čehož kolem 5 milionů jím proteče na mzdy ve školství a sociální dávky (to neovlivníme), činí závazky téměř 40 % disponibilních zdrojů! Z toho je patrné, že jsme museli sáhnout k poměrně citelným škrtům ve výdajové části rozpočtu a hledat rezervy v příjmech (ty se však skokově zvyšují jen těžko). Zároveň probíhá řada jednání o formách a termínech splatnosti některých závazků. Dnes je již jasné, že loňské hospodaření města skončí se schodkem několika milionů (více než 3) korun a tento schodek budeme krýt z příjmů tohoto roku a částečně pravděpodobně z nevyčerpané části úvěru na Zahradní ulici. Věřte, že sestavování druhého návrhu rozpočtu (nyní předloženého) byla pro nás práce neradostná a jeho realizace v tomto roce se možná dotkne každého občana – méně údržby, téměř žádný rozvoj atd.

     Další nejistotou v rozpočtové oblasti je i financování Domova seniorů. Po celkem úspěšném hospodaření v tomto zařízení v minulém roce je nyní poněkud nejasno, v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, který platí od 1. 1. 2007. Tento zákon zásadně mění spoustu věcí v sociální oblasti i v modelu jejího financování. Ještě však nekolik měsíců potrvá, než se vyjasní výše nových dávek a plateb od zdravotních pojišťoven našemu Domovu. Zatím je jasné jediné – dotace od Ministerstva sociálních věcí na tato zařízení. Dotace byly rozdělěny zjevně velmi nespravedlivě, kdy byla jasně preferována zařízení krajská proti městským (často i faktorem 2 – 3krát!). S touto situací se nesmiřujeme a vedeme jednání na všech úrovních, abychom se pokusili situaci napravit.

     Čeká nás tedy ekonomicky těžký rok, ale věřím, že to zvládneme. Neustále pokračujeme v hledání rezerv ve výdajích a zároveň se musíme zaměřit na plnění a zvyšování přijmů, nadále budeme jednat se všemi, kteří by naší situaci mohli ulehčit. Skládka snad „najede“ na plný výkon a přinese nám konečně nějaké výraznější finance. V tomto roce se zaměříme na přípravu investičních záměrů a grantových žádostí a příští rok (kdy plno splátek již nebude) to doufám trochu „rozjedeme“!

Martin Mach, Váš starosta