OlešnoBusta T.G.M. v parku před školouVěž kostela sv. MartinaPoklička z úpatí

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM ze dne 6.12.2006


Usnesení ze schůze Rady města Mšena č. 3
konané dne 6.12.2006

Usnesení č. 1
RM jmenuje Mgr. L. Skopce předsedou komise školské a kulturní.

Usnesení č. 2
RM pověřuje p. starostu jednáním s p. M. Nečasem o odkoupení pozemku pod místní komunikací na p.p. č. 812/12 v k.ú. Mšeno (pozemek ve vlastnictví p. M. Nečase, stavba ve vlastnictví města). RM města trvá na zachování cesty.

Usnesení č. 3
RM doporučuje (po zralé úvaze a zvážení všech možností stanovení poplatku za svoz TKO) zastupitelstvu schválení OZV, která zavede formu smluvního vztahu mezi občany a městem na platby za systém shromažďování a likvidace TKO, tzv. systém jednorázových známek.

Usnesení č. 4
RM schvaluje vnitřní předpis č. 6/06, kterým se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic.

Usnesení č. 5
RM pověřuje komisi školskou a kulturní jednáním ve věci řešení problému navýšení počtu dětí hlásících se do MŠ. Doporučit vhodnou variantu (externí třída ve škole, případná dostavba MŠ, jasně stanovená kriteria přijímání dětí do MŠ, nebo další možnosti).

Usnesení č. 6
RM v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje jiného člena zastupitelstva, a to paní Janu Švecovou, která může užívat závěsný státní znak při významných příležitostech a občanských obřadech.