Masarykova škola ve MšeněSousoší Immaculaty na nám. MíruČerník (foto: O.Vokál)Závěsný znak

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM ze dne 22.11.2006


Usnesení
ze schůze Rady města Mšena č. 2
konané dne 22.11.2006

Usnesení č. 1
RM ustavuje
a) komisi regenerace památkové zóny
b) komisi školskou a kulturní
RM ruší
a) komisi sociální
b) komisi dopravní
c) komisi cestovního ruchu.

Usnesení č. 2
RM se usnesla, že odměňování předsedů a členů komisí se bude provádět vždy po vypracování konkrétních úkolů a podle souhrnného hodnocení práce komise

Usnesení č. 3
RM souhlasí s finanční spoluúčastí města na ve výši 24,- tis. Kč na akci rekonstrukce zvoničky v Mělnické ulici financované z grantu MAS Vyhlídky ve spolupráci s Cestovní ruch Kokořínsko, o.p.s.

Usnesení č. 4
RM schvaluje předložený Organizační řád MěÚ Mšeno.

Usnesení č. 5
RM pověřuje finanční odbor spočítáním výše finančních prostředků, které měly být odloženy na rezervní fond od počátku fungování skládky do předání (pronájem) skládky firmě AVE – spočítat dle platných právních předpisů vždy v určité době - termín do 31.12.2006.

Usnesení č 6
RM schvaluje vypracování projektu celkové rekultivace skládky TKO firmou AVE a dále požaduje od firmy AVE předložení návrhu osázení vhodným druhem rychle rostoucí zeleně podle silnice a směrem od příjezdu z Mělníka – osázení se provede co nejdříve.

Usnesení č. 7
RM žádá firmu AVE o slevu pro občany Mšena, kteří se prokáží platným občanským průkazem a dokladem o zaplacení poplatku za TKO na dané období za skládkování odpadu za ceny stejné jako jsou stanoveny firmou AVE pro odpad, který ukládá na skládku město Mšeno. Individuální svozy občanů budou evidovány v tabulce členěné dle jména, čísla popisného, množství a druhu přivezeného odpadu.