Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Osvětlení nám. MíruSkramoušSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 15.12.2003


Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 15.12.2003

1. ZM ruší usnesení č. 3 bod a) a b) ze dne 10.11.2003.

2. ZM se usneslo ponechat část pozemku č. 1545/3 v k.ú. Olešno, který užívá p. Bíbová, i nadále v pronájmu p. Bíbové až do vyřešení majetkových vztahů k okolním pozemkům, které jsou ve vlastnictví státu (církve). Zastupitelstvo doporučuje nájemné zvýšit na 10,- Kč/m2.

3. ZM se usneslo prodat dům čp. 15 včetně stp. 103 a p.p. č. 654/5 v k.ú. Olešno panu Hanauerovi za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Náklady s prodejem spojené platí kupující.

4. ZM se usneslo prodat p.p. 1090/26 v k.ú. Mšeno o výměře 3605 m2 SÚS Mnichovo Hradiště za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, náklady spojené s prodejem platí kupující.

5. ZM se usneslo zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy po p.p. 1090/1 v k.ú. Mšeno pro SÚS Mnichovo Hradiště.

6. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu.

7. ZM schvaluje převod zlepšeného HV ZŠ Mšeno do rezervního fondu – účelově použít na náklady spojené se zřízením počítačové učebny.

8. ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200000,- Kč na dobu pěti let SK Mšeno na koupi pozemku, na němž zčásti stojí stadion. Roční splátky budou činit 40000,- Kč.

9. ZM schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Mšeno č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

10. ZM schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Mšeno č. 3 o místních poplatcích.

11. ZM schvaluje částku za TKO za fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt ve výši 365,- Kč, stejnou částku za objekt platí vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

12. Usnesení schváleno.